Page 6 - Umetnost ponovnega začenjanja
P. 6

FABIO ROSINI           Zato pravimo, da je Jezus Kristus Alfa in Omega – Zače-
         tek in Konec oziroma Cilj vsega – ter Pot, ki vodi tja. Na
         svet je prišel zato, da bi vse prenovil oziroma “rekapituliral” 5
         (osredinil v eni glavi).
           Poglejmo si to pobliže.
         Viri in izvirniki


           Najprej se bomo vprašali: Kdaj je bilo napisano prvo
         poglavje Svetega pisma, ki govori o stvarjenju? To še zda-
         leč ni neko dolgočasno vprašanje za zdolgočasene biblici-
         ste, čeprav morda zveni tako. Odgovor nanj je namreč zelo
         presenetljiv: prvo poglavje Geneze je bilo napisano veliko
         kasneje kot vsa druga.
           Tu nimamo prostora za širšo razpravo o nastanku Stare
         zaveze. Vseeno pa lahko povemo, da se zgodovina člove-
         škega odrešenja začne v dvanajstem poglavju Geneze s
         pustolovščinami očakov Abrahama, njegovega sina Izaka,
         vnuka Jakoba in pravnuka Jožefa, ki je očeta in svoje brate
         z družinami preselil v Egipt. Druga starozavezna knjiga,
         Izhod (Eksodus), nam predstavi neverjetno epopejo Moj-
         zesa, ki je Izraelce izpeljal iz egiptovskega suženjstva, nasle-
         dnje tri knjige pa njihovo postopno osvajanje obljubljene
         kanaanske dežele, kaotično obdobje sodnikov in ustano-
         vitev kraljestva pod kralji Savlom, Davidom in njegovim
         sinom Salomonom.


           Prim. Ef 1,9-10.
          5


                      18
                                  15. 02. 2021  08:19:53
     Umetnost ponovnega zacenjanja.indd  18
     Umetnost ponovnega zacenjanja.indd  18          15. 02. 2021  08:19:53
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11