Page 10 - Umetnost ponovnega začenjanja
P. 10

FABIO ROSINI         in določajo moj ritem in ‘pavze’, ko naj bi se ustavil – je
         to zelo škodljivo zame. Gre za moje življenjske prioritete,
         ki jih moram spoštovati. Tempo določa hitrost, s katero se
         lahko varno gibljem glede na konkretne situacije in mojo
         strukturo.
           Skratka, v življenju moram “prepevati” v ključu, ki
         ustreza višini mojega glasu, v sebi primernem ritmu in s
         hitrostjo Božje previdnosti. Ne smem pozabiti, da te pogoje
         postavlja Skladatelj, ne izvajalec …
           Življenje je tako lepo, če sprejmemo njegova pravila. Naš
         um kar leti, kadar je v skladu z resnico. Otroci rastejo bolj
         zdravo, če upoštevamo njihove posebnosti, razvojne stopnje
         in jih znamo usmerjati k dobremu in koristnemu.
           Življenje je simfonija, ki jo je Bog Oče napisal za nas, da
         bi uživali v njeni lepoti. Sveti Pavel pravi:


           »Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za
           dobra dela; zanje nas je Bog vnaprej pripravil, da bi v njih
           živeli.« 47


           Moram vstopiti v to, kar mi je Bog Oče pripravil, in
         sprejeti dobre stvari, za katere sem bil ustvarjen.
           Lahko rečemo, da je tudi Jezus v evangelijih predstavljen
         kot izvajalec Očetove partiture. Poglejmo par primerov:


           »Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod
           rekel po preroku: Glej, devica bo spočela in rodila sina


           Ef 2,10.
          47


                      70
                                  15. 02. 2021  08:19:55
     Umetnost ponovnega zacenjanja.indd  70
     Umetnost ponovnega zacenjanja.indd  70          15. 02. 2021  08:19:55
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15