Page 5 - Umetnost ponovnega začenjanja
P. 5

FABIO ROSINI         izogiba izražanju osebnih občutkov in sklicevanju na lastne
         izkušnje. Ta preživeti pristop je danes zamenjal nov, bolj
         življenjski, ki teži k svobodnejšemu gledanju, prosto diha
         in omogoča dihanje. Solovjov tudi opozarja, da smo znan-
         stvena spoznanja sicer privedli do najvišje možne stopnje,
         vendar jim nismo dovolili, da bi jih prežel Sveti Duh, ki je
         odprt za medosebne, občestvene odnose. Zaradi tega mar-
         sikje prevladujeta individualizem in sterilnost. Toda življe-
         nje ne sledi teorijam, temveč modrosti, ta pa pripada obče-
         stveni logiki, ki izhaja iz novega, zastonjsko prejetega in ne
         z lastnimi silami pridobljenega življenja. Modrost je ute-
         lešenje celostnega, simbolnega in liturgičnega spoznanja.
         Modrost je med, ki ga nabiramo na travnikih živete in ute-
         lešene Božje besede. Kristjani Božje besede ne poslušamo
         le zato, da bi jo kasneje poskušali udejanjiti. Na začetku
         evharističnega bogoslužja poslušamo učlovečeno Besedo,
         ki jo nato tudi zaužijemo. Ta se nam kot Telo in Kri daje
         v hrano zato, da bi tudi sami postali to, kar sprejemamo in
         uživamo. To pa zapira vrata vsakemu idealizmu, moralizmu
         ali gnostičnemu intimizmu kot tudi akademizmu, ki v Cer-
         kvi ne hranijo Božjega ljudstva.
           Don Fabio Rosini s to knjigo že vstopa v novo dobo. V
         vsakem odstavku izžareva pastirsko ljubezen do človeka, ki
         išče življenje – tisto pravo, ki se ne konča v grobu. Iz njego-
         vega pisanja je razvidno, da ni le preučevalec Svetega pisma,
         ampak tudi duhovni oče in ribič ljudi. Zanj je Božja beseda
         nekaj živega, kar se je učlovečilo – tako kot ribičeva roka,
         ki vleče ljudi iz razburkanih valov temačne zgodovine. Ta
         močna iztegnjena roka lahko na suho potegne brodolomce                      6
                                  15. 02. 2021  08:19:53
     Umetnost ponovnega zacenjanja.indd  6
     Umetnost ponovnega zacenjanja.indd  6          15. 02. 2021  08:19:53
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10