Page 4 - Umetnost ponovnega začenjanja
P. 4

SPREMNA BESEDA
            ladimir Solovjov je razlikoval med površnim ozi-
            roma abstraktnim in globokim oziroma življenj-
        Vskim spoznavanjem resnice. Ker je resnica – Kri-
        stus – občestvena, jo lahko spoznavamo samo v občestvu,
        v logiki ljubezni, ki zajema celega človeka in se udejanja
        v živem odnosu z drugimi. S tem se strinja tudi Nikolaj
        Berdjajev, ki trdi, da pravo razmišljanje – v Svetem Duhu
        – ni abstraktno, temveč konkretno. Človeka preobraža in
        povezuje z drugimi v ljubezni. Opozarja tudi, da ni zane-
        sljiva nobena misel, ki življenja ne razsvetljuje in ne spremi-
        nja. Mihail Bulgakov pa med pisanjem o mučeništvu Pavla
        Florenskega poudarja, da pravi kristjan ne deluje zgolj na
        spoznavni in pojmovni ravni, ampak je tudi sam preobliko-
        van v Božjo umetnino, kjer se vse prepleta v enem samem
        organizmu.
         S temi poudarki vas želim uvesti v branje Rosinijeve
        knjige, ki presega običajne okvire in pravila pisanja. Piscu
        se je uspelo osvoboditi za moderno dobo značilnega pri-
        stopa, ki se kot pijanec plota oklepa strogo omejenih podro-
        čij, predmetov ali vnaprej določenih metod, obenem pa se                     5
                                 15. 02. 2021  08:19:53
    Umetnost ponovnega zacenjanja.indd  5
    Umetnost ponovnega zacenjanja.indd  5          15. 02. 2021  08:19:53
   1   2   3   4   5   6   7   8   9