Page 9 - Umetnost ponovnega začenjanja
P. 9

UMETNOST PONOVNEGA ZAČENJANJA        preveč banaliziral in jo prizadel. Ko sem se ji že hotel opra-
        vičiti, je nenadoma udarila s pestjo po naslonu svojega inva-
        lidskega vozička in zavpila: »Saj sem vedela! Od nekdaj
        sem čutila, da to ni neko nesrečno naključje, temveč da je
        za nekaj dobro! Čeprav se o tem še nikoli nisem z nikomer
        pogovarjala, sem že v otroštvu čutila, da je tudi moje življe-
        nje smiselno! Nič se ne zgodi po naključju!« Glede tega je
        bila svetlobna leta pred neštetimi drugimi, ki imajo zdrave
        noge, a so duhovno hromi ali pohabljeni.
         Kako lepo je videti zadovoljnega bolnika, ki ne izžareva
        ponarejenega optimizma, ampak pristno prepričanje, da je
        življenje lepo, takšno kot je in da se nismo rodili zato, da
        bi se dobro počutili, ampak da bi ljubili! In kdor tako živi,
        kdor se odpre ljubezni, je na pravi poti.
         Notranja luč torej obstaja, vendar sama po sebi še ne
        zadostuje. Da bi v nas zasijala in nas odrešila, potrebujemo
        Gospoda in pomoč tistih, ki ga poznajo.
         To je dovolj za nov začetek. Da bi spet začeli hoditi,
        potrebujemo nek notranji vzgib, ki nas spodbudi k iska-
        nju nečesa, kar slutimo, da obstaja. In ta vzgib je po Božji
        milosti že položen v našo dušo. Zato se zavedam, da se ne
        smem zavreči, da se ne smem uničiti. Čeprav ta notranji
        glas poskuša preglasiti nešteto temačnih in jeznih glasov, ga
        vseeno lahko slišim.
         Preden lahko kar koli ukrenemo, moramo ta tihi, a
        resnični glas v sebi zaslišati in se nanj odzvati. Moramo
        se ustaviti in prositi Boga Očeta: »Gospod, spregovori mi,
        prosim! Povej mi, da si me Ti ustvaril. Spomni me, kdaj si
        se ustavil pri meni in me pobožal.«                     53
                                 15. 02. 2021  08:19:54
    Umetnost ponovnega zacenjanja.indd  53
    Umetnost ponovnega zacenjanja.indd  53          15. 02. 2021  08:19:54
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14