Page 2 - Umetnost ponovnega začenjanja
P. 2

Fabio Rosini
         UMETNOST PONOVNEGA ZAČENJANJA
         © Ognjišče založniška dejavnost d.o.o., 2021

         Naslov izvirnika
         L’ARTE DI RICOMINCIARE
         © 2018 Edizioni San Paolo s.r.l.
         Piazza Soncino 5 – 20092 Cinisello Balsamo (Milano) – ITALIA
         © za Slovenijo Ognjišče založniška dejavnost d.o.o.
         Spremna beseda p. Marko Ivan Rupnik
         Uredil Marko Čuk
         Prevod Andrej Turk
         Lektoriranje Vida Frelih
         Oblikovanje ovitka in prelom Benjamin Pezdir
         Izdalo Ognjišče založniška dejavnost d.o.o., Koper 2021
         Urednik knjižne zbirke Božo Rustja
         Direktor Miha Turk
         Naklada 1000 izvodov
         Tisk Nonparel
         Naročila
         Ognjišče d.o.o., Trg Brolo 11, 6000 Koper
         Tel. 05/6117-220 ali 0590-99-099
         ognjisce.narocila@ognjisce.si
         Knjige in druge izdaje Ognjišča
         si lahko ogledate tudi na spletni strani
         http://knjigarna.ognjisce.si

          CIP - Kataložni zapis o publikaciji
          Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
          27-472
          27-584.7
          27-584
          ROSINI, Fabio
              Umetnost ponovnega začenjanja : šest dni stvarjenja in začetek
          duhovnega razločevanja / Fabio Rosini ; spremna beseda Marko
          Ivan Rupnik ; [prevod Andrej Turk]. - Koper : Ognjišče, 2021
          Prevod dela: L'arte di ricominciare
          ISBN 978-961-263-267-0
          COBISS.SI-ID 47633923                                  15. 02. 2021  08:19:53
     Umetnost ponovnega zacenjanja.indd  4          15. 02. 2021  08:19:53
     Umetnost ponovnega zacenjanja.indd  4
   1   2   3   4   5   6   7