Maša za rajne

Mislim, da se od naših pokojnih najlepše poslovimo, če je pogreb združen z mašo. Navada je bila, da so svojci ob pogrebu naročili tudi mašo za osmi dan po smrti ali pogrebu in tudi trideseti dan. Zakaj prav na te dneve? (Aljoša)
na kratko 11 2015cSveta maša je najbolj dragoceno ‘darilo’, ki ga lahko naklonimo našim pokojnim: s sveto daritvijo jih priporočamo božjemu usmiljenju in jim izkazujemo hvaležnost. V misalu (mašni knjigi) je več različnih obrazcev maš za rajne: ob pogrebih, na obletnico, ob različnih spominih. – Zakaj se rajnih posebej spominjamo na določene dneve? Zanimiva je razlaga v starokrščanskem spisu Apostolska konstitucija (ok. 370), ki se sklicuje na svetopisemske dogodke. Tretji dan je Gospod vstal od mrtvih, sedmi dan je Bog dokončal delo stvarjenja in je počival – ta božji počitek je podoba večnega miru, ki ga želimo našim rajnim, trideset dni pa je ljudstvo žalovalo za Mojzesom. Bolj pa je verjetno, da so na krščanski odnos do rajnih vplivale stare grške in rimske navade. (sč)

Ognjišče (2015) 11, str. 81

Zajemi vsak dan

Človek ni le sam svoje usode kovač. V njegovo zgodovino posega Bog: nezmotljiva previdnost Boga Očeta, darujoča se ljudomilost Boga Sina in vseobsegajoča ljubezen Svetega Duha.

(Jože Smej)
Petek, 29. September 2023
Na vrh