»Posvečeno bodi tvoje ime«

Prva prošnja očenaša, molitve, ki jo je Jezus »narekoval« svojim učencem, se glasi: »Posvečeno bodi tvoje ime.« Zanima me, kakšna božja imena najdemo v Svetem pismu? (Matija)

Posvečeno bodi tvoje imeV govorici Svetega pisma ime označuje bistvo tistega, ki ga nosi. Ko se je Bog prikazal Mojzesu v gorečem grmu in mu zaupal nalogo, da izpelje izvoljeno ljudstvo iz egiptovske sužnosti, ga je Mojzes vprašal, kako mu je ime in Bog mu je rekel: »JAZ SEM, KI SEM« (2 Mz 3,14). To skrivnostno božje ime sestavljajo štirje soglasniki YHWH, ki se nanašajo na glagol biti. Najverjetnejša izgovorjava bi bila Yahwe, vendar je iz najglobljega spoštovanja veljalo za neizgovorljivo, zato so nadomeščali z besedo Gospod – Adonaj, ki se v starozaveznih knjigah ponavlja 6.828-krat. Ime Gospod je božje ime in v Novi zavezi tudi ime za Jezusa, ki sebe imenuje Božji Sin in s tem hoče poudariti svoj izvor od Boga. Tetragram (štiri črke) YHWH izgovarjamo Jahve in ne Jehova, kot trdijo jehovci ali Jehovine priče, ki samovoljno razlagajo Sveto pismo. Katekizem katoliške Cerkve razlaga: »Posvečevati božje ime je predvsem hvalnica, ki priznava Boga kot svetega.« (sč)

Zajemi vsak dan

Vera je dejansko nekaj, kar nam je podarjeno, da predamo naprej, nekaj, česar sploh nimamo pravilno, če hočemo to imeti samo zase.

(Benedikt XVI.)
Sobota, 13. April 2024
Na vrh