Cerkev in krstna imena

V naši župniji imamo krst otrok ponavadi med nedeljsko mašo. Zadnje čase me moti, da mladi starši dajejo svojim otrokom imena, ki niso ne slovenska in ne krščanska. Ali obstajajo kakšne cerkvene določbe glede krstnih imen? (Kristina)

Cerkev in krstna imenaIzbira imena otroku, ki ga pričakujejo in se rodi, je seveda pravica staršev, ki so božji sodelavci pri posredovanju življenja. Krščanski starši ponavadi za svojega otroka izberejo ime svetnika ali svetnice, ki je na cerkvenem koledarju blizu datumu njegovega rojstva. Ime naj bi povedalo, kaj kdo je, ali bi nakazalo, kaj naj kdo postane. Ime, ki ga dobimo pri krstu, je ime za večnost. Zakonik cerkvenega prava naroča: »Starši, botri in župnik naj skrbijo, da krščenec ne bo imel imena, ki bi bilo tuje krščanskemu čutu« (kan. 855). Katekizem katoliške Cerkve pa uči: »Zakrament krsta je podeljen "v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha". Pri krstu Gospodovo ime posveti človeka in kristjan dobi svoje ime v Cerkvi. Lahko je to ime svetnika (svetnice), se pravi učenca, ki je živel v zgledni zvestobi svojemu Gospodu. Zavetništvo svetnika (svetnice) daje na voljo vzor ljubezni in zagotavlja priprošnjo svetnika (svetnice). Krstno ime more tudi izražati to ali ono krščansko skrivnost ali krščansko krepost.« (sč)

Zajemi vsak dan

Za pomoč se bom obrnil k Bogu in Gospod me bo rešil. Zjutraj, opoldne in zvečer bom zaupljivo molil in Bog me bo uslišal.

(Psalm 54)
Petek, 19. April 2024
Na vrh