Svetopisemski in sodobni pogani

Pri pridigah, zlasti v zvezi z misijonsko dejavnostjo Cerkve pogosto slišim izraz 'pogani' za ljudi, ki ne verujejo v Kristusa, ker do njih še ni prišlo evangeljsko oznanilo. Govori pa se tudi o 'poganski' Evropi. Od kod pravzaprav izvira izraz 'pogan'? (Jernej)

na kratko-07-2014cIzraz 'pogan' izvira iz latinske besede paganus (vaški, kmečki; podeželan). V verskem pogledu so pogani ljudstva s politeistično in malikovalsko religijo. Izraz pogan je znan že iz Svetega pisma stare zaveze. V jeruzalemskem templju je bil poseben 'dvor poganov', najbolj zunanje stebrišče, kamor so imeli dostop vsi obiskovalci Jeruzalema, tudi tisti, ki niso bili judovskega rodu, torej pogani. Judovski verski nacionalizem se je zapiral pred pogani, Jezus pa je dal vedeti, da je prišel odrešit vse ljudi. Apostol Pavel je dobil od njega naročilo, naj gre oznanjat evangelij poganom (nejudom). Ostanki poganstva so se v obliki raznih običajev ohranili tudi v krščanstvu. Ko govorimo o 'poganski' Evropi, hočemo povedati, da je naša celina, ki je sprejela evangeljsko oznanilo že v prvih krščanskih stoletjih, pozabila na svoje krščanske korenine. Vedno več njenih prebivalcev živi, kakor da Boga ni, zato je 'poganska' Evropa misijonska dežela, ki potrebuje novo evangelizacijo. (sč)

Zajemi vsak dan

Poklic je Božji poziv nam. Poklic zakoncev je Božji poziv, naj mu služijo z družinskim življenjem in vzgojo otrok.

(sv. Vincencij Pavelski)
Sreda, 27. September 2023
Na vrh