Češčenje svete družine

Zadnje čase se veliko govori in piše o družini. Cerkev odločno zagovarja božjo zamisel družine kot neločljive zveze moža in žene, razkristjanjena družba pa hoče božji načrt spodkopati. Po moje je Bog hotel svoj načrt potrditi s tem, da se je Jezus rodil v družini, da bi bila ta družina vzor vsem človeškim družinam. (Branko)

na kratko 12 2015cTvoja misel je pravilna: sveto nazareško družino Jezusa, učlovečenega Božjega Sina, njegovo mater Marijo in varuha svetega Jožefa je Cerkev postavljala za vzor krščanskim družinam. Začetki izrecnega češčenja svete družine pa segajo v 17. stoletje. Močne korenine je to češčenje pognalo po letu 1850, ko so nastopili miselni tokovi, ki so z odkrito sovražnostjo začeli napadati družino in spodkopavati njene zdrave temelje. Zaskrbljenost za družino je polagoma spodbudila uvedbo posebnega praznika, posvečenega sveti družini. Vpeljal ga je papež Leon XIII. leta 1893, leta 1921 je bil zaukazan za vso Cerkev. Od leta 1970 po prenovljenem koledarju obhajamo praznik svete družine na nedeljo po prazniku Kristusovega rojstva; če v božični osmini ni nedelje, je praznik svete družine 30. decembra. (sč)

Ognjišče (2015) 12, str. 75

Zajemi vsak dan

O človek, prisluhni, za naju prepevam; / mar nisva sveta umotvor čudovit? / In v najinem srcu konstruktor odseva .../ Življenje je v večnost pritrjena nit.

(Vladimir Kos)
Sobota, 9. December 2023
Na vrh