Naravno spoznanje Boga

Ko duhovniki v svojih pridigah govorijo o človekovem iskanju Boga, pogosto navajajo besede sv. Avguština: »Zase si nas ustvaril, Gospod, in nemirno je naše srce, dokler ne spočije v tebi.« Tega ‘nemira’ pa ne čutijo vsi ljudje, kako torej morejo priti do spoznanja Boga? (Tom)
na kratko 09 2016cNa prvih straneh Svetega pisma beremo, da je Bog ustvaril človeka ‘po svoji podobi’ in s tem zapisal v njegovo srce hrepenenje po ljubeči povezanosti, kakršna vlada med starši in otroci v družini. »Tudi če to hrepenenje pogosto zanikamo,« razlaga Katekizem katoliške Cerkve – Kompendij, »Bog ne neha pritegovati človeka k sebi, da bi živel in našel v njem tisto polnost resnice in sreče, ki jo neprestano išče. Človek je po naravi in po poklicanosti religiozno bitje, sposobno, da stopi v občestvo z Bogom. Ta notranja in življenjska vez z Bogom podeljuje človeku njegovo temeljno dostojanstvo.« Samo z lučjo razuma je mogoče spoznati Boga iz sveta (stvarstva) in človeške osebe. Na grobu nemškega filozofa Immanuela Kanta (1724–1804) je napis – njegova izpoved vere: »Dve stvari vedno znova in vedno v višji meri vzbujata moje občudovanje in spoštovanje, čim pogosteje in temeljiteje se moja misel bavi z njima: zvezdnato nebo nad menoj in moralni zakon v meni.« (sč)

Silvester Čuk, Ognjišče (2016) 9, str. 50

Zajemi vsak dan

Človeško življenje je izročitev mene tebi; izročitev človeka sočloveku ustreza bistvu človeka samo v taki ljubezni, ki je celovita in brez pridržkov.

(Benedikt XVI.)
Nedelja, 23. Junij 2024
Na vrh