Ime Vladimir je med moškimi imeni na 49. mestu. Konec leta 2007 je bilo z imenom Vladimir poimenovanih 5049 (1971: 4509; 1994: 5856) prebivalcev…
Ime Zara je verjetno nastalo po krajšanju iz imena Zaharija. Imena Zarika, Zarina in Žarka so tvorjenke na -ika, -ina in -ka iz imena Zara. [okvir…
Različice: Zdene, Zdenek, Zdenek Emil, Zdenislav, Zdenjek, Zdeno, Zdeslav. Ženska oblika: Zdenka (6107). Zdenko je prvo ime v 21 (drugo v 13) dv.i.,…
Željko je med moškimi imeni v Sloveniji na 119. mestu. Dne 1. 1. 2012 je bilo s tem imenom poimenovanih 1799 (1971: 683; 1994: 1545) prebivalcev.…
Žiga spada med zelo pogosta in tudi modna imena. Leta 2006 je bilo z imenom Žiga v Sloveniji poimenovanih 5372 oseb, kar je pomenilo 47. mesto med…
Ime Zlata je med pogostejšimi ženskimi imeni na 219. mestu. Konec leta 2008 je bilo v Sloveniji z imenom Zlata poimenovanih 734 (1994: 858; 1971: 879)…
Zofija je med pogostejšimi ženskimi imeni v Sloveniji na 115. mestu. Leta 2006 je bilo s tem imenom poimenovano 2274 (1971: 3772; 1994: 3049) oseb.…
Ime Zoja je med ženskimi imeni v Sloveniji na 184. mestu. Dne 1. 1. 2011 je bilo z imenom Zoja poimenovanih 996 (1971: 16; 1994: 33; 2007: 525) oseb.…

Zajemi vsak dan

Marija, s svojim življenjem te moramo posnemati: v tvoji veri, v tvojem upanju, predvsem pa v tvojem usmiljenju.

(sv. Pavel VI.)
Sreda, 29. Maj 2024
Na vrh