Zoja

Ime Zoja je med ženskimi imeni v Sloveniji na 184. mestu. Dne 1. 1. 2011 je bilo z imenom Zoja poimenovanih 996 (1971: 16; 1994: 33; 2007: 525) oseb. Podrobnejši statistični podatki kažejo, da je bila večina od teh (tj. 928) rojena v zadnjem desetletju. Zelo redke so bile različice Zoe, Zoey, Zoi, Zoia, Zoje, Zojka, konec leta 2007 pa je bilo npr. tudi 34 dvojnih imen z imenom Zoja na prvem mestu, npr. Zoja Ana, Zoja Eva, Zoja Klara, Zoja Liza, Zoja Maša, Zoja Tia, Zoja Ula, Zoja Žana.


    God:

    • 2. maj

Ime Zoja izhaja iz grškega imena Zōē´ in ga razlagajo iz grškega zōē´ v pomenu 'življenje'. Je torej pomensko sorodno slovanskemu imenu Živa, izvorno latinskima imenoma Bibijana, Vivijana, hebrejskemu Eva, a tudi muslimanskima Ajša in Amra. Taka imena so starši verjetno dajali otrokom, ki so se rodili po pogostih smrtih predhodnih otrok, in to v želji, da bi jih obvarovali pred prezgodnjo smrtjo. Grško zōē´ je tudi v sprejeti besedi zoologija in drugih zloženkah in izpeljankah, npr. zoografija, zoolog, zoološki, zoospora. Ime Zoja je verjetno prišlo k nam z ruskim posredovanjem. V Rusijo je prišlo s krščanstvom iz Bizanca, vendar se ni nikoli bolj uveljavilo.

V koledarju je 2. maja Zoja, maloazijska mučenka, mati sv. Cirijaka (u. v 3. stol.). Takrat razen Zoj lahko godujejo tudi Žive.

 

Zajemi vsak dan

Bog svojo moč uveljavlja drugače kot počnejo človeški oblastniki. Njegova oblast je moč ljubezni in sočutja, resnično obličje Boga se pokaže ravno v trpljenju.

(Benedikt XVI.)
Torek, 28. Maj 2024
Na vrh