Zoja

Ime Zoja je med ženskimi imeni v Sloveniji na 184. mestu. Dne 1. 1. 2011 je bilo z imenom Zoja poimenovanih 996 (1971: 16; 1994: 33; 2007: 525) oseb. Podrobnejši statistični podatki kažejo, da je bila večina od teh (tj. 928) rojena v zadnjem desetletju. Zelo redke so bile različice Zoe, Zoey, Zoi, Zoia, Zoje, Zojka, konec leta 2007 pa je bilo npr. tudi 34 dvojnih imen z imenom Zoja na prvem mestu, npr. Zoja Ana, Zoja Eva, Zoja Klara, Zoja Liza, Zoja Maša, Zoja Tia, Zoja Ula, Zoja Žana.


    God:

    • 2. maj

Ime Zoja izhaja iz grškega imena Zōē´ in ga razlagajo iz grškega zōē´ v pomenu 'življenje'. Je torej pomensko sorodno slovanskemu imenu Živa, izvorno latinskima imenoma Bibijana, Vivijana, hebrejskemu Eva, a tudi muslimanskima Ajša in Amra. Taka imena so starši verjetno dajali otrokom, ki so se rodili po pogostih smrtih predhodnih otrok, in to v želji, da bi jih obvarovali pred prezgodnjo smrtjo. Grško zōē´ je tudi v sprejeti besedi zoologija in drugih zloženkah in izpeljankah, npr. zoografija, zoolog, zoološki, zoospora. Ime Zoja je verjetno prišlo k nam z ruskim posredovanjem. V Rusijo je prišlo s krščanstvom iz Bizanca, vendar se ni nikoli bolj uveljavilo.

V koledarju je 2. maja Zoja, maloazijska mučenka, mati sv. Cirijaka (u. v 3. stol.). Takrat razen Zoj lahko godujejo tudi Žive.

 

Zajemi vsak dan

Znamenje dobrega človeka je, če sebe presoja strožje kot druge.

(Miha Žužek)
Sobota, 30. September 2023
Na vrh