Vladimir

Ime Vladimir je med moškimi imeni na 49. mestu. Konec leta 2007 je bilo z imenom Vladimir poimenovanih 5049 (1971: 4509; 1994: 5856) prebivalcev Slovenije. Manj pogoste so različice Vladan (65), Vlade (32), Vladko (151), Vlado (1314; 143. mesto), Vlajko (17), Vlatko (63), Mirko (4646, 55. mesto) in Miro (765; 191. mesto). Ženska oblika imena Vladimir je Vladimira (442; 281. mesto) z različicami Vlada (11), Vladka (164), Vlatka (23) in Mira (2835; 95. mesto).


    God:

    • 22. maj
    • 30. junij
    • 15. julij

Ime Vladimir je po izvoru slovansko. Zloženo je iz glagola vlad-ati in sestavine ‑mir, ki je zaradi množične rabe v slovanskih imenih večinoma izgubila svoj prvotni pomen. V imenu Vladimir je sestavina mir verjetno nastala iz starejšega mer v pomenu 'slaven, velik'. Podobno še v imenih Dobromir in Ratimir. To domnevo potrjuje zamenljivost morfema mir z morfemom slav, npr. v imenih Vladislav in Dobroslav. Imenu Vladimir je po sestavi in pomenu enako germansko ime Waldemar in je v starih listinah tudi zapisano namesto njega.

Ime Vladimir s sorodnim imenom Vladislav je v vseh slovanskih jezikih. Iz imena Vladislav je nastalo ime Ladislav, skrajšano Lado, latinsko Ladislaus, madžarsko Laszlo. Ime Lado je lahko nastalo tudi iz imena Vladimir, enako Lada iz imena Vladimira. Imeni Vlajko in Vlatko sta hrvaški ali srbski različici imena Vladko, pri ženski obliki Vladka pa Vlatka.

Vladimir je bilo ime dveh kijevskih velikih knezov. Prvi je bil Vladimir Svjatoslavič, drugi Vladimir Monomah. Vladimir Svjatoslavič je združil kijevsko Rusijo, jo razširil in leta 988 uvedel v njej ortodoksno krščanstvo (v koledarju 15. julija). V koledarju je 27. junija sv. Ladislav, ogrski kralj do leta 1095.

 

Zajemi vsak dan

Samo smrt svobode zor je: / v njej spet najdeš, kar si ljubil, / večnosti ti vrne morje, / kar si ljubil in izgubil.

(Alojz Gradnik)
Ponedeljek, 15. Julij 2024
Na vrh