Pomoč Karitas v osrčju Afrike

zanimivosti 09 2015bV drugi polovici avgusta Slovenska karitas v sodelovanju z revijo Ognjišče začenja vsakoletno dobrodelno akcijo Za srce Afrike. Zbrana sredstva so namenjena predvsem pomoči najrevnejšim otrokom v Afriki. Slovenska karitas podpira razvojne in humanitarne projekte s področja oskrbe z vodo in hrano, zdravstva in šolstva. Dosedanja pomoč iz Slovenije lajša življenje že prek 250.000 ljudem v srcu Afrike. V zadnjih devetih letih je bilo s pomočjo darovalcev Za srce Afrike pa tudi drugih ustanov zgrajenih ali obnovljenih in opremljenih 5 šol in vrtec, 3 zdravstveni centri in 2 porodnišnici, gradnja 8 večjih vodnjakov, podprto je bilo tudi delovanje centrov za podhranjene z nakupi hrane ter dodatno usposabljanje zdravstvenega kadra in zdravstveno vzgojo prebivalstva. V vsa dela pri projektih so vedno vključeni domačini, ki na ta način dobijo tudi priložnost za delo in preživetje svojih družin.

zanimivosti 09 2015b2S pomočjo zbranih sredstev smo lani pomagali: Kasungu v Malaviju je bil v sodelovanju z misijonarjem p. Lojzetom Podgrajškom v okviru novozgrajenega srednješolskega centra za izobraževanje revne mladine podprt nakup 110 pogradov za opremo internata za dekleta iz oddaljenih krajev. V Kigaliju v Ruandi je bilo za potrebe nove osnovne šole (250 otrok) kupljeno še manjkajoče šolsko pohištvo za 3 razrede ter podprta ureditev šolskega igrišča. V Mukungu v Ruandi, kjer deluje misijonarka s. Vesna Hiti, je bil podprt nakup nujno potrebnega 300 litrskega kotla za prekuhavanje perila ter sončnih celic za primerno oskrbo hospitaliziranih bolnikov. Sestra Vesna dodaja, da jim sedaj ponoči ni več potrebno zdraviti bolnike ob baterijah in petrolejkah. V Ruzu v Burundiju pa je Karitas v sodelovanju s sestro Anko Burger za potrebe v zdravstvenem centru podprla nakup potrebnega osnovnega materiala ter celoletno plačilo za delo 6-ih lokalnih zdravstvenih delavcev. V Ampitafa na Madagaskarju smo v okviru zdravstvenega centra podprli obnovo porodnišničnih prostorov. Omogočen je bil tudi nakup preko 8 ton riža za dnevni obrok 238 osnovnošolcev, med katerimi jih veliko prihaja iz več kot uro hoda oddaljenih krajev. »Za mnoge otroke je bil to edini dnevni obrok,« je povedal misijonar Janez Krmelj, ki tam deluje.

zanimivosti 09 2015b3Posebno pozornost pa je Karitas, glede na velike potrebe, tudi letos namenila pomoči podhranjenim otrokom. V Safi v Centralnoafriški republiki smo nadaljevali s podporo pri nakupu mleka, riža in druge hrane, bogate z beljakovinam. V sodelovanju s sestro Bogdano Kavčič smo podprli tudi nakup hrane za podhranjene otroke, ki jim pomagajo v okviru zdravstvenega centra Rwisabiju v Burundiju, kjer je zaradi velike revščine več kot 50 % vseh otrok podhranjenih. Sestra Bogdana Kavčič je dejala: »Ko bi vi vedeli, kolikokrat so bila s pomočjo iz Slovenije rešena življenja, vaša pomoč vedno pride v pravem času ... Vedno sem ganjena, ko samo potrkam, pa se že odprejo vrata src ljudi v Sloveniji. Neizmerno sem vsem hvaležna.« Več informacij v položnici, priloženi k reviji Ognjišče ali na http://www.karitas.si/akcije/za-srce-afrike/

Zajemi vsak dan

Človeško življenje je izročitev mene tebi; izročitev človeka sočloveku ustreza bistvu človeka samo v taki ljubezni, ki je celovita in brez pridržkov.

(Benedikt XVI.)
Nedelja, 23. Junij 2024
Na vrh