Urškino leto 2019

Urskino leto 2019Letos praznujemo 480. obletnico Marijinega prikazanja - v spomin na tisto junijsko soboto  leta 1539, ko se je pastirici Urški Ferligoj prikazala na Skalnici Mati Božja in ji naročila, naj pove ljudstvu, da ji na gori postavi cerkev in jo prosi milosti. V župniji Grgar so že pred desetimi leti v spomin na ta dogodek pripravili versko-kulturno prireditev v Vasi pred Urškino kapelico. Takrat se je rodila tudi pobuda za praznovanje Urškinega leta 2019.

Danes, v nedeljo 9.junija 2019, bo v  Grgarju ob kapelici Urški Ferligoj odrednja prireditev z naslovom V soboto sveto je bilo …
prireditve pa se bodo nadaljevale še do konca leta 2019 (odprtje Urškine poti, blagoslov prenovljenega Urškinega nagrobnega spomenika ...

Urška Ferligoj se je rodila in živela v Grgarju v najstarejšemu delu vasi, ki ji domačini pravimo Vas. Njena rojstna hiša je bila na mestu današnje Piskove domačije. Urška je bila pastirica in je svoje ovce pasla po pobočjih hriba nad vasjo. Pastirica je Marijino naročilo najprej povedala doma, potem se je podala na pot v okoliške kraje in v dolino. Oblasti so jo trikrat zaprle, a se je vedno čudežno rešila … Že leta 1544 je na gori stala cerkev. Od tedaj sta Sveta Gora in Grgar zgodovinsko in duhovno povezana. Leta 1931 so v Grgarju ob župnijski cerkvi sv. Martina na zunanji strani prezbiterija Urški postavili nagrobni spomenik s poslikavo goriškega slikarja Clementa del Nerija. Zapisali so: »Po izročilu je tu pokopana pastirica Uršula Ferligoj, kateri se je leta 1539 prikazala Mati Božja.« Ob 400. obletnici prikazanja, leta 1939, so pred Piskovo hišo v Vasi Urški postavili spominsko kapelico s poslikavami, ki jo je blagoslovil tedanji goriški škof Margotti. Takrat je bila v Vasi velika slovesnost. Dolga procesija ljudstva se je vila od kapelice do cerkve, kjer je bila slavnostna sveta maša. Kljub fašizmu in prepovedi maternega jezika sta odmevali slovenska molitev in slovensko petje.

več o Urški Ferligoj na spletni strani Ognjišča in
v knjigi:  Piščanc, Pastirica Urška

pripravlja Marko Čuk

Zajemi vsak dan

Želim vam, dragi mladi, da bi svojo rast v starosti in modrosti doživljali v neposrednem stiku z naravo. Dajte si čas za to!

(sv. Janez Pavel II.)
Torek, 16. Julij 2024
Na vrh