Vinko Kobal, vzgojitelj mladih

Kobal Vinko(ob obletnici) Duhovnik Vinko Kobal je 35 let zbiral mlade, predvsem dijake in študente, na mladin­ska duhovna srečanja, na katerih jim je želel omogočiti osnovno doživetje Cerkve kot občestva. Je tudi začetnik in vo­ditelj gibanja Pot, ki je s svojo duhovnostjo številnim mladim iz vse Slovenije pomagalo pri vzgoji krščanske osebnosti (v Stržišču in drugod ). "Moje največje bogastvo je bilo življenje, ki sem ga prejel kot dar in radostno živel... Moje besede so bile le seme, ki ga je Bog po meni sejal, rodile bodo sadove z milostjo, ki jo bo on dodal vsaki duši, ki jih je z odprtim srcem sprejemala," je zapisal v svoji duhovni oporoki.

Pri Ognjišču smo izdali njegov življenjepis in spomine na delo z mladimi v Cerkvi na Slovenskem ... zbornik Pripoved starega, modrega sivega bobra ... (uredil jo je Janko Toplikar), ki nas popelje v Vinkovo "intelektualno in duhovno delavnico in predstavlja dragoceno dediščino, ne le za tiste, ki so skupaj z njim hodili po Poti, ampak tudi za tiste, ki jih zanima duhovna podoba slovenstva v drugi polovici dvajsetega stoletja - to je pričevanje o neki silni prizadevnosti, energičnosti in ljubezni - za vzgojo mladih ...

več o Vinku Kobalu na spletni strani Ognjišča

Mladi se v Stržišču zbirajo tudi po Vinkovem odhodu, njegovo dediščino skrbno varujejo in razvijajo njegovi prijatelji .. tudi nekdanji "učenci": Primož Erjavec, Jože Jakopič, Rafko Klemenčič, Danilo Kobal, Tomaž Kodrič, Marko Kos, Janez Kržišnik, Vinko Lapajne, Lojze Milharčič, Slavko Rebec, Sandi Skapin, Milan Stepan, Alan Tedeško, Cvetko Valič ... Vsako poletje pripravijo štiri tedne za dijake, en teden za študente in izobražence, enega za fante in dekleta v parih in avgusta še enega za družine, zakonce in druge odrasle.

nekaj njegovih misli:

  • Mladi potrebujejo zaupanja odraslih. V tem sem se vedno vadil. Nisem jih obsojal, ampak sem jim vedno skušal dajati pogum.
  • Potreba po srečanju prinaša v naše bivanje srečo. Ob srečanjih stalno rastemo k sreči. Rast je postopna.
  • Spoznal sem, da je najboljša vzgojna metoda tista, ki omogoča spremljanje mladih skozi celo življenje. Vzgoja niso namreč navodila, opazke in razne pripombe, ampak hoja z njimi in za njimi.
  • Mlad človek se odzove, ko je osebno nagovorjen, ko sliši, da nekdo njegovo ime izgovarja z resnobo in spoštovanjem do njegove skrivnosti, ki jo je Bog vanj položil.
    več:

pripravlja Marko Čuk

Zajemi vsak dan

Poklic je Božji poziv nam. Poklic zakoncev je Božji poziv, naj mu služijo z družinskim življenjem in vzgojo otrok.

(sv. Vincencij Pavelski)
Sreda, 27. September 2023
Na vrh