Metka Zevnik: "Glas PROTI je glas za naše vnuke in družine."

Gospo Metko Zevnik sem ujel v prostorih Koalicije »Za otroke gre!«, kjer je bilo precej živahno. Zvonili so telefoni, potekale so debate, usklajevali in polnili so se koledarji prireditev, ki bodo potekale po celi Sloveniji vse tja do 20. decembra ... Vmes telefonski klic iz ene, nato iz druge medijske hiše. Metka Zevnik je poleg Aleša Primca glas Koalicije »Za otroke gre!«, ki je pobudnica družinskega referenduma.

Metka Zevnik1- Mesec dni smo oddaljeni od referendumskega dneva in, kot vidim, je tukaj na sedežu Koalicije »Za otroke gre!« zelo pestro. Bi nam malce opisali to dogajanje?
Trenutno je zelo dinamično. Ne gre samo za čisto operativne zadeve, ampak tudi za razmišljanje, branje, pisanje, za poglabljanje v pomen vsega tega. Ves ta čas je zapolnjen z mnogimi izzivi.
Veliko je konkretnih operativnih opravil, pa tudi usklajevanj na vsebinskem področju. Odločitev o dveh voditeljih v Koaliciji se sedaj kaže več kot primerna in pravilna, saj si z Alešem delo lahko razdeliva, med sabo izmenjujeva mnenja, hkrati pa sva lahko na dveh različnih krajih. To pride do izraza predvsem sedaj, ko se stvari zelo koncentrirajo, ko mediji zastavljajo veliko vprašanj, ko se je treba odzivati na takšno in drugačno poročanje, ko se organizirajo dogodki po vsej Sloveniji in je treba stopiti do ljudi, se z njimi pogovarjati ... Res, veliko se dogaja, in to po vsej Sloveniji.

Kako je prišlo do odločitve, da boste pristopili k sodelovanju v Koaliciji »Za otroke gre!«? Ste se za sodelovanje odločili tudi iz skrbi za vrednoto družine, za pravice staršev, otrok, navsezadnje tudi starih staršev?
Odločitev za vstop v Koalicijo je sprejel Glas starih staršev – Združenje starih staršev Slovenije, kjer sem predsednica. V našem programu imamo med drugim zapisano, da bomo skušali v slovenski zakonodaji spremeniti vlogo starih staršev in jim dati tisti pomen, ki ga v družbi dejansko imajo. Naša družinska zakonodaja starih staršev praktično ne upošteva, kot da ne bi obstajali, v resnici pa imamo v slovenski družbi zelo pomembno vlogo. Pomagamo družinam svojih odraslih otrok, ko pogosto prevzamemo varstvo in skrb za vnuke. S tem bistveno pripomoremo, da lahko družine, predvsem take z več otroki, normalno funkcionirajo. Naši odrasli otroci to cenijo in so hvaležni, politika pa je to enostavno ignorirala.
Ko je prišlo do spremembe Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih po hitrem postopku, kar je Državni zbor sprejel brez javne razprave, se ni dalo vložiti nobenih predlogov. Ker se v Glasu starih staršev s sprejetim zakonom nismo strinjali, je kot edina možna pot ostal referendum. Naši člani so podprli povezavo s Civilno iniciativo in nastanek Koalicije »Za otroke gre!«, v kateri sem prevzela voditeljstvo skupaj z Alešem Primcem.
Vse od takrat, ko smo zbrali več kot 80 000 podpisov pobude za referendum, potrebnih pa je bilo samo 2 000, govorim o tem, da smo iz Koalicije »Za otroke gre!« prerasli v vseslovensko Koalicijo.

- Prej sem zasledil tudi, da dobivate klice podpore, marsikaj se dogaja po Sloveniji. Lahko poveste, kakšen je utrip med ljudmi?
Vse od prvega zbiranja podpisov za razpis referenduma dobivamo veliko podpore. Po odločitvi Ustavnega sodišča, da se referendum lahko izpelje, ko nastaja načrt kampanje, pa prihaja do tega, da bomo, kot pravim, objeli Slovenijo. Vsepovsod se pripravljajo dogodki, usmerjeni PROTI Zakonu in to bo na referendumu dokaz velikega srca vseh posameznikov, ki bodo podprli pravice otrok. V vsakem kraju so posamezniki, ki so del te vseslovenske Koalicije in so dali na razpolago svoj čas, znanje in zavzetost. Imamo veliko prostovoljcev, ki pripravljajo dogodke, poskrbijo za kulturni program, oblikujejo vesela srečanja, kamor kot govornike povabijo nas ali pa sami najdejo strokovnjake s tega področja. Lepo je videti, da naši podporniki v nekem kraju prevzamejo odgovornost za informiranje in izpeljavo dogodka, nas pa obvestijo, kaj bo potekalo v njihovem kraju in kdaj. V takih primerih veš, da to ni pobuda ozkega kroga ljudi, ampak so jo ljudje vzeli za svojo. Ne glede na to, da smo kampanjo šele dobro začeli načrtovati, je koledar poln dogodkov vse tja do 20. decembra in skoraj ni dne, ko ne bi bilo v kakem slovenskem kraju manjšega ali večjega srečanja. Zato prisrčno vabim ljudi, da se v svojem kraju udeležijo srečanj na temo družinskega referenduma, da bodo slišali, kakšne posledice bi pomenilo sprejetje zakona in zakaj moramo biti na družinskem referendumu PROTI v čim večjem številu.

- Kateri so argumenti, s katerimi se lahko ljudje »oborožijo«, da bodo vedeli, kaj so res tisti ključni razlogi, da je na referendumu treba biti proti sprejetemu zakonu?
Zakon se je spremenil v dveh členih. Tam, kjer je pisalo, da je zakonska zveza zveza moža in žene, sedaj piše, da je to zveza dveh oseb. In tam, kjer za izvenzakonsko zvezo piše, da je zveza moškega in ženske, je to sedaj zveza dveh oseb. S tem bi iz vseh obrazcev izbrisali pojma mama in oče, saj bi v rojstnem listu pisalo starš 1 in starš 2. V poročnih listih bo pisalo, da je to zveza, ki jo sklepata oseba 1 in oseba 2. S tem se nam odvzame spol ter pomen materinstva in očetovstva.
Po prenovljenem Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, katerega namen je zasnovanje družine, bodo homoseksualne zveze upravičene do otrok. Dva moška skupaj ali dve ženski skupaj sicer nikakor ne moreta imeti otroka, zato je možnost bodisi posvojitev, o katerih tudi govori ta zakon, bodisi pomoč zdravstva v obliki biomedicinske oploditve za ženske ali v obliki še bolj spornih posegov, kot je kupovanje revnih mater, da donosijo plod, zasnovan v epruveti iz jajčec neke darovalke. Otrok, ki bo prišel v homoseksualno zvezo s pomočjo take manipulacije, bo dobesedno kupljen in ne bo nikoli poznal svoje matere ali svojega očeta. Po zakonu, ki ga moramo zavrniti, bi take načine in poti za pridobivanje otrok homoseksualnim parom morali plačevati celo davkoplačevalci, saj bi bil to strošek države.
Glede posvojitev želim poudariti, da je otrok v ta namen zelo malo, prav tako tudi držav, od koder prihajajo ti otroci. V mnogih državah bi posvojitve v Slovenijo takoj ustavili, če bi se uveljavil zakon, po katerem bi otroke lahko posvojile tudi homoseksualne osebe. S tem bi bilo otrok za posvojitev v Sloveniji še manj.
Pri posvojitvah pa smo močno prizadeti tudi stari starši, kajti zakon prepoveduje možnost posvojitve otrok starim staršem, medtem ko to omogoča zvezi dveh moških ali dveh žensk.
To so ključne točke tega zakona in tukaj je treba vsebinsko poznati argumente in videti, za kaj v resnici gre.

  Kaj vam pomeni družina?
  Nujnost za rojstvo otrok, ljubeče okolje, prenos vrednot, sožitje in varnost, identiteto.
  Kaj vam pomeni denar (materialne dobrine)?
  Varno ekonomsko podlago za kritje življenjskih in izobraževalnih potreb.
  Kaj vam pomeni poklic (kariera)?
  Zelo pomembno področje za osebno izpopolnitev in samopodobo.
  Kaj vam pomeni vera?
  Človeško duhovno dimenzijo, odkrivanje razlik med dobrim in zlom, pogled v posmrtno življenje.
  Kaj vam pomeni prosti čas?
  Tega imam tako malo ... Mi pa pomeni sprostitev od napetosti, utrujenosti, stresa.

   

- Eno so torej pravice, ki so zapisane v tem zakonu, vendar se vsa zadeva ne ustavi samo pri teh zapisanih pravicah.
Zakon pravi tudi, da mora država s sistemom vzgoje in izobraževanja pripravljati mlade na družinsko življenje. To je po sedanjem zakonu popolnoma upravičeno in je del šolskih programov. Če bi obveljala sporna sprememba zakona, bi bilo izobraževanje podrejeno teoriji spola. Ta ideologija govori o tem, da si otroci sami določajo spol in eksperimentirajo s svojo spolno usmerjenostjo. Začelo bi se že pri zelo majhnih otrocih, učbenik je že pripravljen. Gre za manipulacijo otroških duš in šole bodo morale pod prisilo zakona izvajati to ideologijo. Na drugi strani starši ne bodo mogli otrok izpisati od takega pouka, če pa bodo to storili, bodo kaznovani, ker ugovora vesti v tem zakonu ni. Predlagatelji takšnega zakona so natančno vedeli, da morajo sistemi zdravstva, izobraževanja in sociale pomagati pri snovanju novega pojmovanja družine, in to je bil pravi cilj spremembe Zakona o zakonski zvezi.
Referendum bo trenutek, ko bo moral vsak od nas obvarovati otroke pred zlom spolnega eksperimentiranja, ki bi jih ranilo v dno duše in jim ukradlo otroštvo.

- Lahko pričakujemo, da zagovorniki zakona z njegovimi nasprotniki ne bodo delali »v rokavicah«. Priča bomo podtikanju, neresnicam, zasmehovanju, zaničevanju, nestrpnim poimenovanjem itd. Kako gledate na mesec pred nami, ko bo potekala kampanja o referendumu in bo na preizkusu temeljna kultura dialoga in demokratične razprave?

  Rada imam:
  moža
  otroke
  rože
  glasbo
  naravoslovno znanost

  Ne maram:
  hinavščine
  grdih govoric
  laži
  vzpenjanja po klancih
  države, ki nima rada svojih ljudi

  Priljubljeno
  Knjiga: Ekonomija dobrega in zla, Tomáš Sedláček, 365 meditacij z Jakobove poti
  Film: V vrtincu, Tudi konje ubijajo, mar ne?
  Gledališka predstava: Antigona, Romeo in Julija
  Nadaljevanka: Jih ne gledam.
  Glasba: Wagner in Mozart
  Šport: Navijam za boksarja Dejana Zavca, čeprav njegovih tekem ne gledam, ker je boks zame preveč nasilen. Sama rada kolesarim in plavam.
  Hrana: Jabolka, slive in hruške, piškoti – pri teh se držim nazaj ...
  Osebnost: sv. Janez Pavel II
  Vzornica: cesarica Marija Terezija
  Velika želja: Da bi ljudje na družinskem referendumu zavrnili krivični Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.
  Velika ljubezen: Naša družina, v kateri je sedem mojih vnukov in vnukinj.


Dejansko ne moremo računati na dominantne medije. Kot je že mogoče videti iz nekaterih izkušenj v drugih državah, se v medije stekajo velika sredstva homoseksualnega lobija za pripravo člankov in oddaj, ki poveličujejo homoseksualno življenje, transseksualnost itd. Nič lepega pa ne znajo povedati o družinah, ki vsakodnevno skrbijo za svoje otroke, jih šolajo, negujejo ...
Medijski prostor pri nas je, kakršen je. Pomembno pa je, da postajajo ljudje dovolj pronicljivi in zreli, da te manipulacije prepoznavajo. Tudi zato smo v naši Koaliciji rekli, da gremo širom Slovenije, da izkoristimo vsa povabila iz različnih krajev, kjer bomo ljudem spregovorili neposredno, brez medijskih manipulacij, pri katerih neko izjavo izrežejo, da se pomen popolnoma izgubi. Skupina sposobnih govorcev iz Koalicije »Za otroke gre!« je preštudirala referendumsko tematiko, tako da lahko kompetentno in brez manipulacij odgovorimo na vprašanja in dileme tako medijem kot zainteresiranim posameznikom.

- Mnogi pravijo, da je šel razvoj sveta zmeraj naprej in napovedujejo, da bodo, če z zakonom ne uspejo zdaj, uspeli čez 3 ali 5 let. Kaj odgovoriti na to? Je to boj z mlini na veter? Je ta boj izgubljen?
Ne glede na to, ali bomo referendum dobili ali ne, bomo mi delali naprej. Ogromno je držav, ki o tovrstni zakonodaji prav nič ne razmišljajo. Po svetu se v zagovor pravicam otrok in družin zbira na milijone ljudi in prej ali slej se bo zgodil korak tudi v obratno smer – da bo katera od držav, ki je takšno ureditev politično že sprejela, svojo odločitev pod pritiskom ljudstva tudi spremenila. Tudi mi bomo še naprej delali v prid zakonski zvezi moža in žene, v prid pravicam otrok, v prid materinstvu in očetovstvu in v prid starim staršem ter za prihodnost našega naroda. Ne bomo odnehali in ne bomo samo čakali, kdaj bo spet prišla neka levica in ponovno poizkušala skozi takšna ali drugačna stranska vrata uveljaviti krivične zakone za družino. Na žalost zdajšnjih oblastnikov očitno ne zanima mnenje ljudi, čeprav smo jim ga sporočili že pred tremi leti.
Samo mi, odrasli državljani Slovenije, bomo odločili, ali želimo otrokom dobro še naprej in jih vzgajati po svojem prepričanju. Mi bomo odločili, v kako svobodni družbi bomo živeli, zato lepo vabim vsakogar širom Slovenije, da se udeleži družinskega referenduma in glasuje PROTI krivičnemu zakonu. To je trenutek tudi za nas, stare starše, da se odpravimo na volišča in damo glas PROTI – glas za naše vnuke in družine.
pogovarjal se je: Matej ERJAVEC [matej.erjavec@ognjisce.si]

Moj pogled 12_2015 - pdf oblika

Zajemi vsak dan

Bog svojo moč uveljavlja drugače kot počnejo človeški oblastniki. Njegova oblast je moč ljubezni in sočutja, resnično obličje Boga se pokaže ravno v trpljenju.

(Benedikt XVI.)
Torek, 28. Maj 2024
Na vrh