sv. Lenart (6. november)

lenart01Sveti Lenart je zavetnik jetnikov in upodabljajo ga z razbito verigo v roki, ker je mnogim zapornikom izprosil prostost. Bil je sin plemiške frankovske družine in vzgajal se je na dvoru kralja Klodvika. Ko je sv. Remigij, nadškof v Reimsu, na božič leta 496 kralja krstil, je v veri poučil tudi Lenarta, ki jo je sprejel s tako predanostjo, da je bil kmalu posvečen za duhovnika. Odklonil je škofovski sedež, ki mu ga ponujal kralj Klodvik. Iz Reimsa je odšel v samostan Micy pri Orleansu, a ga je kmalu zapustil, ker je hotel živeti kot samoten puščavnik. Glas o njegovem svetništvu je privabljal ljudi, ki so pri njem iskali pomoči. Okoliškim kmetom je pomagal s praktičnimi nasveti. Nekateri so se naselili ob njegovi celici in tako je zraslo samostansko naselje Noblac, ki ga je Lenart vodil kot opat. S posebno ljubeznijo se je posvečal zapornikom. Posredoval je zanje pri kralju in dosegel, da so bili mnogi izpuščeni, nato pa jim je priskrbel primerne pogoje, da so lahko zaživeli pošteno življenje. Umrl je leta 559 kot opat v Noblacu. (sč) - Na sliki: Sv. Lenart, kip na glavnem oltarju ž. c. sv. Lenarta v Črnem Vrhu nad Polhovem Gradcem.

lenart00Sv. Lenartu je na Slovenskem posvečeno 61 cerkva (16 žup., 45 podr.) in ena kapela. V LJ nadškofiji imajo šest ž. c.: v Črnem Vrhu/Polhov. Gradcu, na Jesenicah (9), v Kropi (2), Loškem Potoku (3), Sostrem (1)  in pri Sv. Lenartu/nad Selško dolino (4); poleg teh pa je še 21 p. c.: Dobec (Begunje/Cerknici), Vrhe (Čemšenik), Pšajnovica (Češnjice), Krtina (17) (Dob), Gor. Ig (Ig), Jama (Mavčiče), Breg (Preddvor), Nemška vas (Ribnica), Bodešče (15) (Ribno), Krvava Peč (Rob), Praprotno, Za Kalom (Stranje), Rodež (Šentjurij - Podkum; Reber (Šenturška Gora), Pungert (Šentvid/Stični), Sp. Gameljne (Šmartno pod Šmarno Goro), Vaške Kandrše (Vače) Nova vas (Višnja Gora), Na Bregu, Mala Ligojna (16) in Stara Vrhnika (Vrhnika) ter Dobračeva (Žiri). – V KP škofiji imajo tri ž. c.: Bukovo (5), Col (6) in Volče (7) in pet p. c.: Dol. Cerovo (Cerovo), Staro Selo (Kred), Bača nad Podbrdom (18) (Podbrdo), Gorenje (Studeno) in Klenik (Trnje). – V NM škofiji najdemo dve ž. c. sv. Lenarta: Mozelj (8) in Novo mesto - Sv. Lenart (14) in sedem p. c.: Krkovo (22) (Fara/Kočevju), Gotna vas (Novo mesto - Sv. Lenart), Ravno (Raka), Kal (19) (Semič), Kogel, Sela pri Zburah (Šmarjeta), Gabrijele (Tržišče) in Goli Vrh - Cvibelj (Žužemberk). – V MB nadškofiji sta dve cerkvi sv. Lenarta: Sv. Lenart v Slov. Goricah (10) in Sv. Lenart - Podgorci (11) imajo pa še osem p. c.: Vič (Dravograd), Pivola na Pohorju (21) (Hoče), Koritno (Kebelj), Makole (p. c.); Plat (Mežica), Ptujska Gora (pokop.), Ribnica na Pohorju (pokop.) in v Mislinji (20) (Št. Ilj pod Turjakom). – V CE škofiji je sv. Lenart zavetnik treh ž. c.: v Novi Cerkvi (12), pri Sv. Lenartu nad Laškim (spodaj) in v Zabukovju (13); prav toliko je p. c.: Brežice (sv. Lenart), Gornji Grad (sv. Lenart) in Drevnik (Kostrivnica). – V MS škofiji je sv. Lenartu posvečena kapela v Bodoncih (Pečarovci). (mč)

 lenart02    lenart03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sv. Lenart  nad Laškim

 

Čuk M. in S., Svetniški domovi, v: Ognjišče (2018) 11, str. 115.

Zajemi vsak dan

Znamenje dobrega človeka je, če sebe presoja strožje kot druge.

(Miha Žužek)
Sobota, 30. September 2023
Na vrh