Kaj ti pomeni Oratorij?

Tokratno srečanje z mladimi ni potekalo v običajni mladinski skupini, ampak v skupini animatorjev, ki je oblikovala in izpeljala letošnji oratorij. Za hip sem dobil občutek, da so v nekaterih župnijah skupine animatorjev, ki se naključno zberejo za določen projekt, zamenjale klasično obliko zbiranja mladih v župniji. Dejstvo je, da so skupine animatorjev številčno mnogo večje, res pa je tudi, da mnogokrat vanje priključijo tudi zadnje letnike osnovne šole (po sv. birmi).

106aV pogovoru sem lahko slišal, da mladim udeležba na oratoriju prinaša mnogo pozitivnih izkušenj. Počutijo se odgovorne in se učijo odgovorno ravnati. V vsakdanjem življenju mladim namreč mnogokrat odvzamemo njihov delež odgovornosti, ko starši ali odrasli nasploh namesto njih opravimo neko zadolžitev oz. nalogo, ker jo menda opravimo hitreje, bolje in brez kompliciranja. O tem mi pripovedujejo mladi sami s primerom, da želijo doma po kosilu pospraviti posodo, pa takoj stopi zraven mama in pozove k umiku, ker bo ona to storila hitreje.

Kot animator na oratoriju se učiš odgovornosti, saj so ti zaupani mlajši otroci. V teh dneh, ki so bogati pa tudi naporni, najdejo svojo uresničenost, dobivajo nove izkušnje in s tem pridobivajo na samozavesti. To pa je dobro, saj danes mladim velikokrat primanjkuje prav samozavesti, še posebej pri odločanju. Mladi se preko počitniških aktivnosti tudi zavedo, da so vsem, ki so jim zaupani, vzor, ne samo takrat, ko so skupaj, ampak tudi sicer. Ne nazadnje ti mladi krepijo občutljivost za mnoge otroke, ki so zaradi različnih vzrokov lahko izločeni iz skupine.

Kaj se zgodi, ko oratorij mine? Lahko naredimo še eno kljukico in čakamo priprave na naslednji oratorij, ki bo čez dobrih devet mesecev. Lahko to zapišem. Vendar mladih ne smemo navajati samo za to, da imajo projekt, ki ga izpeljejo. Primanjkuje jim vsebine, ki bi jih bogatila, ki bi krepčala njihove žeje, ki se nabirajo v najstniških letih. V skupini sem preko pogovora zaznal, da se radi družijo, obenem pa pozabljajo, da je za vsak odnos, za vsako skupinsko povezanost potrebno vedno znova delati, je ne jemati za samoumevno. Na ta način niso in ne bodo zgolj interesna skupina, ampak občestvo, ki se bo srečalo ob različnih priložnostih predvsem iz želje, pač pa zato, ker drug drugega potrebujejo.

Robert

Zajemi vsak dan

Človek ni le sam svoje usode kovač. V njegovo zgodovino posega Bog: nezmotljiva previdnost Boga Očeta, darujoča se ljudomilost Boga Sina in vseobsegajoča ljubezen Svetega Duha.

(Jože Smej)
Petek, 29. September 2023
Na vrh