Angelin vrtec

VSE SE JE ZAČELO PRED 20 LETI ...

angelin vrtec1Angelin vrtec so pred 20 leti ustanovile uršulinke in je še danes del njihovega samostana v središču Ljubljane. Deluje v okviru Uršulinskega zavoda za vzgojo, izobraževanje, versko dejavnost in kulturo. Otrokom je kot prvi vrtec v Sloveniji ponudil pedagogiko montessori in versko vzgojo preko kateheze Dobrega pastirja. Vrtec nosi ime po ustanoviteljici uršulink sv. Angeli Merici.

ZAČETKI ANGELINEGA VRTCA
Z idejo o ustanovitvi vrtca in izobraževanjem kadra so sestre uršulinke pričele že leta 2000. »Imele so voljo, da sodelujejo pri spreminjanju življenja na bolje. V mislih so imele, da mora biti razvijajoča se družba prijazna tudi do otrok, staršev in družin. Starši najbolje poznajo svoje otroke, oni bi morali imeti možnost, da sami izberejo vrtec, za katerega menijo, da bi najbolj pomagal pri razvoju njihovega otroka. In so želele dati svoj prispevek na tem področju. Pridružili so se jim še drugi. Naj posebej omenimo Melito, Martino, Miro, s. Metko, s. Marjeto. Odprle bi nov vrtec, a kakšnega? Šle so si pogledat, kakšni so vrtci po svetu. Opazovale so in molile, da bi prav izbrale. Nazadnje so izbrale vrtec, kakršnega si je zamislila pred več kot 100 leti Maria Montessori. Vrtec, v katerem starejši pomagajo mlajšim, vrtec, v katerem se dela z rokami, z materiali, hodi po črti, igra igro tišine, spoznava Dobrega pastirja …« (LeRoux, Zgodba Angelinega vrtca). Tako je vrtec svoja vrata prvim generacijam otrok odprl 3. januarja 2002.

angelin vrtec3V VRTCU
Samostansko dvorišče se je leta 2002 spremenilo v veliko igrišče in opaziti je bilo veliko zadovoljstvo staršev ter otrok. Število vpisanih otrok je vsako leto raslo, zato so sestre poleg rumene in zelene sobe odprle še vijolično. Tako so v prvih letih delovali s tremi skupinami drugega starostnega obdobja (od 3. do 6. leta). Leta 2007 pa sta se odprli še rdeča in oranžna soba, ki dajeta prostor otrokom prvega starostnega obdobja (od 11. meseca do 3. leta). Vrtec se je v zadnjih letih soočil tudi z zmanjšanim številom otrok, zaradi česar so zaprli vijolično sobo. Danes v vrtcu delujeta po dve skupini prvega in drugega starostnega obdobja. Temu je botroval tudi »koronačas«, obenem pa opažajo večjo fleksibilnost in odprtost družin za spremembe, selitve (v tujino, na periferijo naše države, menjava služb) …
Vseskozi se v vrtcu trudijo, da bi delovali pristno, po pedagogiki montessori; hkrati izpostavljajo, da ne dajejo toliko poudarka na številne zunanje dejavnosti, ki so ponujene družinam (letovanja, tabori …). Starši to cenijo, saj si za svoje otroke želijo rutino, stalnost in umirjeno okolje, brez hitenja, vznemirjanja, stresa.

angelin vrtec2ZGLED SV. ANGELE
Za duhovnost sv. Angele je značilno globoko spoštovanje dostojanstva vsakega človeka v njegovi svobodi in osebna ter prisrčna povezanost z Bogom.

SAMOSTOJNOST: Če otroku že od majhnega omogočamo samostojnost, bo pridobil zaupanje vase ter se bo samozavestno soočal z novimi izzivi. Otrok bo samostojen, če bo opremljen s spretnostmi, veščinami in besednim zakladom. Vse to pa mu bo omogočalo, da bo ohranjal vedoželjnost in ji uspešno sledil.

ODGOVORNOST: Otroka spodbujamo, da je odgovoren do sebe, drugih in okolja.

SKUPNOST: Otroke pripravljamo na sobivanje z drugimi; z življenjem v starostno mešanih skupinah, z deli vsakdanjega življenja in s spodbujanjem vljudnosti in spoštovanja.

MIR: Vsak pozitiven doprinos prispeva k miru. Če bomo otroka spodbujali k temu, bo imel veselje do življenja ter bo vseživljenjsko ustvarjalen. Imel bo globalno vizijo pogleda na svet ter razvit državljanski čut. Le srečen, notranje izpolnjen otrok v sebi oblikuje konstruktivne drže do sebe, drugega in sveta.

DOGAJANJE V VRTCU
Dnevi v vrtcu so si zaradi dnevne rutine med seboj podobni, hkrati pa zelo različni.

  ZAKAJ RAD(A) PRIDEŠ V ANGELIN VRTEC?  - OTROCI
  »Zato, ker se rada igram s prijatelji.« (Klara, 6 let)
  »Zato, ker imam rada vzgojiteljice.« (Ana Julita, 5 let)
  »Zato, ker so tam otroci.« (Sarah, 4 leta)
  »Ker imam rad velika dela, pa tud' lahko delo. Danes sem delal svet, to je veliko delo.« (Mihael, 4 leta)
  »Ker sem se naučil črke in brati.« (Jakob, 5 let)
  »Ker je veliko igrišče.« (Ada, 4 leta)
  »Rada pridem v vrtec, ker imamo jaslice.« (Sara, 5 let)
  »Rad pridem v vrtec, ker mi vzgojiteljica pokaže nove stvari, ki jih še nisem delal.« (Mark, 6 let)
  »Rad pridem sem, ker tukaj lepo delamo.« (Jurij, 5 let)
Ob pranju perila, pomivanju posode, šivanju, presejanju semen, zalivanju rož, brisanju polic, zlaganju prtičkov, pripravi malice, pretakanju vode, umivanju rok in mnogih drugih dejavnostih vsakdanjega življenja se otroci urijo v koordinaciji, odgovornosti, koncentraciji in samostojnosti. Dopoldanski čas je zelo dragocen, saj otroci delajo v svojem tempu, po svojih zmožnostih in sposobnostih, s konkretnimi materiali, ob katerih rastejo in se razvijajo. Za otroke pomemben čas v vrtcu pa je tudi skupni čas na črti, ko kot skupina rastejo ob petju, plesu, pogovoru, praznovanjih … Poleg koordinacije, usvajanja gibov in zavedanja svojega telesa se otroci učijo še vljudnosti, spoštovanja ter potrpežljivosti. Igra tišine otrokom ponuja učenje obvladovanja telesa, gibov in jih uri v sposobnosti, da se umirijo, kar je pozitivno tudi za njihovo dopoldansko delo.
Enkrat tedensko v atriju spoznavajo Dobrega pastirja, v telovadnici pa razvijajo motorične spretnosti. Radi imajo tudi dolge sprehode na Rožnik, ljubljanski grad, Špico, v Botanični vrt, do Cukrarne, do železniške postaje, najraje pa raziskujejo park Tivoli.
Otrokom so v popoldanskem času na voljo balet, glasbene urice Edgar Willems in športna dejavnost.
Veselijo se tudi državnih in katoliških praznikov, večerov z očeti in mamami, srečanja z babicami in dedki, peke s s. Diano, jesenskega izleta ter zaključnega piknika vseh družin Angelinega vrtca.

angelin vrtec4METODA DELA IN POSLANSTVO
Pedagogika Marie Montessori je usmerjena v opazovanje otroka, ki najbolj ve, kako naj se uči. Eno temeljnih načel je, da se učni proces začne pri otroku, in ne pri učitelju. Gre za individualni pristop, ko vzgojitelj opazuje delo posameznega otroka, mu predstavlja nove materiale in dejavnosti, ga spodbuja k samostojnosti, skrbi za delovno in spoštljivo ozračje v skupini ter pripravlja zanj primerno okolje. S pomočjo skrbno pripravljenega okolja omogočamo otroku, da razvije celostno osebnost, ne le razuma. Poleg zaznavanja, jezika, matematike, umetnosti in znanosti je v učnem načrtu tudi področje vsakdanjega življenja, ki vključuje denimo pripravo in serviranje hrane, čiščenje, učenje vljudnosti in spoštovanja. Pomemben vidik montessori vzgoje so starostno heterogene skupine, ki omogočajo, da se mlajši zgledujejo po starejših, starejši pa pomagajo mlajšim.
Angelin vrtec od leta 2003 otrokom nudi tudi katoliško vzgojo preko kateheze Dobrega pastirja. Ta postavlja v ospredje duhovne vrednosti otroštva in želi prispevati k oblikovanju zavesti, ki gradi zgodovino človeštva na pravičnosti in solidarnosti. Otroke uvaja v oseben in globok odnos z Bogom.
Po zgledu sv. Angele vzgajajo otroke v odgovorne in samostojne člane skupnosti, saj bodo le tako prispevali svoj delež k miru v svetu.

ZAKAJ RADA PRIDEŠ V ANGELIN VRTEC? - KOLEKTIV

»Ker je polno življenja, ker ni nikoli dolgočasno, ker otroci vedno nekaj novega odkrivajo. Imajo vedno nove domislice, posrečene izjave. Zelo lepo mi je biti v sredi otroškega vrvenja in živžava, med radovednimi očmi. Nikoli se nič ne ponovi, četudi si dvajset let tukaj, so risbe drugačne, so izjave drugačne, je dinamika vsakič popolnoma druga. Ob njih ves čas razmišljam, kako naprej, katere črke že pozna, katere besede lahko sestavi …« (Neža LeRoux)

»Zato ker mi je všeč delo v kolektivu, zaradi umirjenosti, montessori načina dela, atrija, kjer spoznavamo Božje Skrivnosti, telovadbe, kjer se razgibamo, in res dobrega vzdušja, ki vlada pri nas.« (Katarina Kržič)

»Ker lahko z otroki tukaj živim vsakodnevno življenje, praznujemo cerkvene praznike in živimo v skladu s cerkvenim letom …« (Urška Slakan)

»Ker me vedno pričaka jutranja kava in toplina sodelavk. Vsak dan sem deležna toplih objemov in nasmehov otrok. Ker je delo raznovrstno in zanimivo, nikoli ne veš, kaj te čaka v dnevu. Ker se počutim koristno, ko lahko komu podam roko s pogovorom, nasvetom, razumevanjem, vedno pa dobim veliko več nazaj.« (Janja Burjek)

»Rada pridem, ker mi je tu lepo in je Angelin vrtec moj drugi dom. Prijetno okolje, dobri medsebojni odnosi in pridni otroci. Lepo mi je opazovati otroke, kako napredujejo iz dneva v dan. Hvaležna sem, da med otroki ostajam mlada po srcu, čeprav sem v vrtcu že 20 let.« (Martina Jerina)

pripravili:
BELIČIČ, Ana svetovalna delavka
kolektiv Angelinega vrtca in
ERJAVEC, Matej. Angelin vrtec (Na obisku). Ognjišče, 2022, leto 58, št. 2, str. 75-77.

Zajemi vsak dan

Pravičen si, Gospod, v vsem, kar si storil, vsa tvoja dela so resnična in tvoja pota prava, vse tvoje sodbe so resnica.

(prerok Daniel)
Četrtek, 28. September 2023
Na vrh