Sta imeni Marijinih staršev izmišljeni?

Na internetu sem prebral, da za imeni Marijinih staršev vemo iz Jakobovega evangelija. Ta pa je apokrifen in ga Cerkev ne priznava za pristnega. Mar to pomeni, da imeni Marijinih staršev nista zanesljivi in je celotna zgodba vprašljiva? Poleg tega o Jezusovem rojstvu, njegovem otroštvu in mladosti poročata samo evangelista Matej in Luka, ki pa ne omenjata Marijinih staršev. Tudi starejši spisi molčijo o Marijinih starših.
Samo

pismo 09 2019bDa, Sveto pismo o Joahimu in Ani, Marijinih starših, molči, o njiju govori Jakobov protoevangelij, apokrifni (svetopisemskim knjigam podoben) spis iz srede 2. stoletja. Zgovorno je, da sta bila brez otrok, po vztrajni in zaupni molitvi sta na stara leta dobila hčerko Marijo, ki je bila od Boga izbrana za mater Jezusa Kristusa. Hčerke nista vzgojila zase, ampak za Boga. Po poročilu Jakobovega evangelija in legend iz okoli leta 150 sta jo triletno izročila v varstvo oskrbnikov templja. Sv. Ana je postala simbol materinstva, Joahim pa očetovstva.
Dejstvo, da imeni Marijinih staršev opisuje samo apokrifni evangelij, ne pomeni, da sta imeni izmišljeni. Ko Cerkev ne priznava apokrifinih evangelijev, ne trdi, da je v njih vse izmišljeno ali slabo. Morda je prav v tem ‘past’ vseh apokrifnih spisov, namreč da je v njih marsikaj dobrega, a je med tem dobrim tudi precej olepševanj, pretiravanj, celo vpliv krivoverstev (na primer gnoze). Ti spisi skušajo streči bolj človeški radovednosti kot pa Božjemu razodetju. Nekaj podobnega opažamo pri mnogih novodobskih spisih. Marsikaj je v njih dobrega, a je to pomešano z raznimi drugimi stvarmi, ki na koncu v bralcu, zlasti strokovno nepoučenemu, ustvarijo zmedo in tako napredovanju v veri bolj škodijo kot koristijo.
Cerkev je iz že omenjenega Jakobovega evangelija vzela tudi osnovo za praznik Marijinega darovanja (21. november), kar priča, da nekateri apokrifni spisi, konkretno Jakobov protoevangelij, vsebujejo tudi podatke iz zanesljivega izročila, ki je verodostojno.
Imate tudi prav, da zgodnejši zapisi ne govorijo o Marijinih starših in celo o Jezusovem otroštvu. Na primer Markov evangelij. Zakaj? V začetku je bilo za Jezusove učence pomembno samo to, da je Jezus trpel, umrl in vstal od mrtvih ter šel v nebesa, “kakor je v pismih” (prim 1 Kor 15,3-4). Sodobni svetopisemski strokovnjaki pravijo, da je prvi nastal Markov evangelij. Šele pozneje so začeli raziskovati naprej, (oz. ‘nazaj’) Jezusovo življenje, zlasti njegovo učenje in na koncu njegovo otroštvo. Jezusovo otroštvo opisuje že evangelist Matej, najobsežnejše pa sv. Luka, na čisto svoj način sv. Janez v svojem uvodu v evangelij. Verjetno je bila sv. Luku vir sama Jezusova Mati Marija, ki naj bi živela pri apostolu Janezu v Efezu. Zato dejstvo, da nista v evangelijih omenjeni imeni Marijinih staršev, nikakor ne pomeni, da sta imeni ali celo osebi izmišljeni.

B. Rustja, Sta imeni Marijinih staršev izmišljeni?: Pisma, v: Ognjišče 9 (2019), 63-64.

Zajemi vsak dan

Na dnu svojega srca nosi človek temeljno potrebo po srečanju s sočlovekom. Kdor nima možnosti za srečanje, ne more pravilno oceniti niti samega sebe.

(Vinko Kobal)
Nedelja, 21. Julij 2024
Na vrh