Pričakovanje odrešenja

na kratko 12 2016aSplošni pomen besede odrešenje je: rešitev iz nekega stanja, ki ni takšno, kakršno bi moralo biti. V teološkem pomenu pa je odrešenje predvsem Kristusovo učlovečenje, življenje in delovanje, njegovo trpljenje, smrt in vstajenje. Kristus nas je odrešil stanja, ki zaradi greha (izvirnega in osebnih grehov posameznikov) določuje človekovo bivanje na zemlji, in nam tako kljub temu stanju omogočil doseči zveličanje. Človek je odrešen po milosti, ki nam je dana zaradi Jezusa Kristusa. Da se to uresniči, moramo na božjo ljubezen, ki se nam je razodela po Jezusu, odgovoriti z vero, upanjem in ljubeznijo. Milost odrešenja nam ‘doteka’ po zakramentih. Odrešenja človek ne more biti deležen brez svojega sodelovanja. To poudarja sv. Avguštin, ko pravi, da nas je Bog ustvaril brez nas, zveličal pa nas ne bo brez nas. (sč)
Silvester Čuk, Ognjišče (2016) 12, str. 47

Zajemi vsak dan

Človek ni le sam svoje usode kovač. V njegovo zgodovino posega Bog: nezmotljiva previdnost Boga Očeta, darujoča se ljudomilost Boga Sina in vseobsegajoča ljubezen Svetega Duha.

(Jože Smej)
Petek, 29. September 2023
Na vrh