Oltarna mašna knjiga

V naši župniji pred mašo molimo rožni venec. Med to molitvijo cerkovnik ali strežniki pripravljajo vse potrebno za mašo. Na ambon ali na oltar prinesejo veliko in debelo knjigo. Kako se ta knjiga imenuje in kaj vsebuje? (Ljudmila)
na kratko 10 2016aTa velika in debela knjiga je Rimski misal, ki vsebuje red svete maše: od začetnega dela do blagoslova in sklepnega obreda; najpomembnejši del so štiri evharistične molitve s klicanjem Svetega Duha in posvetitvijo darov kruha (hostije) in vina v Kristusovo telo in kri. V misalu so molitveni obrazci za maše svetih časov ter za Gospodove paznike v času ‘med letom’. Sledijo posebne maše svetnikov (po koledarju), skupne maše svetnikov velik izbor maš za različne priložnosti. Do drugega vatikanskega koncila je bil Rimski misal v latinščini, ki ga je po smernicah tridentinskega koncila izdal papež sv. Pij V. leta 1570. Od leta 1975 pri nas uporabljamo slovenski prevod Rimskega misala, kakor ga je naročil drugi vatikanski koncil in ga je razglasil papež bl. Pavel VI. Zdaj čakamo na slovenski prevod prenovljenega latinskega Rimskega misala iz leta 2000. (sč)
Silvester Čuk, Ognjišče (2016) 10, str. 47

Zajemi vsak dan

Bog svojo moč uveljavlja drugače kot počnejo človeški oblastniki. Njegova oblast je moč ljubezni in sočutja, resnično obličje Boga se pokaže ravno v trpljenju.

(Benedikt XVI.)
Torek, 28. Maj 2024
Na vrh