Gre kot Elija

Odlični slovenski narodopisec Niko Kuret v svoji knjigi ‘Praznično leto Slovencev’ prikaže povezavo cerkvenih praznovanj z ljudskimi v teku leta. Ko piše o preroku Eliju, čigar god je 20. julija, navaja tudi rek: “Gre kot Elija!” kadar hočemo povedati, da nekdo zelo naglo hodi ali vozi. Zakaj se reče tako? (Olga)
na kratko 07 2016bPoslanstvo preroka Elija je popisano v Prvi in Drugi knjigi kraljev, ki sta del Svetega pisma stare zaveze. Glasnik božje volje je bil za časa izraelskega kralja Ahaba, ki je “delal hudo v Gospodovih očeh”. Potem ko je za svojega naslednika izbral Elizeja in je svojo nalogo izpolnil, ga je Bog hotel vzeti v nebo. Elija je to vedel in je Elizeju rekel: »Prosi, kaj naj storim zate, preden bom vzet od tebe!« In Elizej ga je prosil za dvojni delež njegovega duha. Elija mu je odgovoril: »Težke reči prosiš. Če me boš videl, ko bom vzet od tebe, se ti bo tako zgodilo.« Ko sta šla naprej in se grede pogovarjala, glej, se je prikazal ognjen voz in ognjeni konji ter so ju ločili, in Elija se je v viharju vzdignil v nebo« (2 Kr 2,9-11). ‘Vihar’, ki ga je odnesel, pomeni naglico, hitrost, s katero je bil Elija vzet izpred Elizejevih oči. (sč)

Silvester Čuk, Ognjišče (2016) 7, str. 48

Zajemi vsak dan

Človek ni le sam svoje usode kovač. V njegovo zgodovino posega Bog: nezmotljiva previdnost Boga Očeta, darujoča se ljudomilost Boga Sina in vseobsegajoča ljubezen Svetega Duha.

(Jože Smej)
Petek, 29. September 2023
Na vrh