Birmanski dar - klobuk

Pri podelitvi zakramenta svete birme mlade spremljajo botri, ki svoje ‘varovance’ tudi obdarujejo. Zdi se mi, da se zadnje čase glede birmanskih darov pretirava. Jaz sem dobil od botra zapestno uro, ki je nisem pričakoval. Kakšne so bile nekdaj navade glede tega? (Pavel)
na kratko 06 2016cNovi obrednik Sveta birma določa, naj ima vsa birmanec botra, da ga predstavi birmovalcu, potem pa mu pomaga, da zvesto izpolnjuje birmanske obljube. Nalogo birmanskega botra lahko sprejme krstni boter ali tudi starši birmanca in v tem primeru je manjša ‘nevarnost’, da bi bili v ospredju darovi botrov namesto darov Svetega Duha. Nekdaj je bila navada, da so birmanskega botra ‘poiskali’ starši birmanca. Niso gledali toliko na premožnost, bolj pomembno je bilo, da je bil tak, ki bo svojega birmanca podpiral v krščanskem življenju. Po nenapisanem pravilu sta boter ali botra svojemu birmancu ali birmanski kupila novo obleko (‘birmanske ure’ so bile komaj znane). Botra je deklici kupila za na glavo venček iz umetnih rož, k birmančevi novi obleki pa je spadal klobuk, ki so ga ponekod v botrovem imenu kupili starši. Klobuk mu je bil – kot znamenje fantovske časti in moške veljave – namenjen za vse življenje. S klobukom so se obvezno pokrili za v cerkev. (sč)

Ognjišče (2016) 6, str. 50

Zajemi vsak dan

Žena, ki ljubi moža, je srečna v zakonu, dokler lahko veruje vanj; tako dolgo ga ljubi. Z vero vanj se podira tudi ljubezen do njega.

(Anton Trstenjak)
Petek, 22. September 2023
Na vrh