Župnijske matične knjige

Ko sem za birmo potreboval potrdilo o krstu svoje hčerke, je župnik, pri katerem sem to iskal, vzel iz knjižne omare veliko knjigo in iz nje prepisal podatke za to potrdilo. V tisti omari je bilo nekaj podobnih knjig. Rekel je, da so to župnijske matice. Kaj je to? (Rok)
na kratko 05 2016cMatične knjige so najbolj dragocene knjige, ki jih hranijo župnijski arhivi. Začetki matičnih knjig so povezani s samim začetkom krščanstva. Zelo verjetno je, da je mlada krščanska skupnost vodila pregled svojih članov, vendar se to ni ohranilo. Obvezno vodenje krstne in poročne knjige je uzakonil tridentinski cerkveni zbor (1545–1563). Rimski obrednik je leta 1614 predpisal tudi mrliško knjigo in vsem trem matičnim knjigam določil vzorec. Prvotno so bile matične knjige pisane v latinskem jeziku. Od avstrijske cesarice Marije Terezije pa so morale biti pisane v državnem jeziku, nemščini. Slovenščina se je v njih pojavila ob koncu 19. stoletja. Vpisi v matične knjige so bili prvotno opisni, po letu 1770 pa po predpisanih obrazcih. “Matične knjige sodijo brez dvoma med najbolj dragoceno gradivo, ki ga hranijo župnijski arhivi,” sodi zgodovinar France Dolinar. “Danes so matice predmet raziskav vseh tistih strok, ki imajo kjerkoli opraviti z našo preteklostjo.” (sč)

Ognjišče (2016) 5, str. 50

Zajemi vsak dan

Človek ni le sam svoje usode kovač. V njegovo zgodovino posega Bog: nezmotljiva previdnost Boga Očeta, darujoča se ljudomilost Boga Sina in vseobsegajoča ljubezen Svetega Duha.

(Jože Smej)
Petek, 29. September 2023
Na vrh