Litanije (vseh) svetnikov

Iz mladosti se spominjam prošnjih procesij med njivami in polji tri dni pred praznikom Jezusovega vnebohoda. Med hojo smo molili ali peli litanije vseh svetnikov in razne prošnje za božji blagoslov. Sedanje litanije vseh svetnikov se mi zdijo malo drugačne. (Katarina)
na kratko 11 2015bLitanija je grška beseda in pomeni prošnja. Od vseh litanij, ki jih molimo pri javnih in zasebnih ljudskih pobožnostih, so najstarejše prav litanije vseh svetnikov. Razvile so se iz starih molitev na začetku maše: mašnik je molil prošnje, verniki pa so odgovarjali “usmili se nas” ali “prosimo te, usliši nas”. Prvi del litanij z imeni svetnikov se je razvil kasneje. Sedanje litanije niso bistveno drugačne od tistih, ki so ti ostale spominu. Število svetnikov je ostalo skoraj enako, nekatere, ki so bili manj znani, so izločili, dodali pa so nekaj novejših. Razporejeni so po ‘kategorijah’: očaki in preroki, apostoli in učenci, mučenci, škofje in učitelji, duhovniki in redovniki, laiki; na koncu sta dve skupini ‘klicev’. Litanije vseh svetnikov se molijo tudi pri krstnem bogoslužju na velikonočno vigilijo in pri nekaterih obrednih mašah. (sč)

Zajemi vsak dan

Človek ni le sam svoje usode kovač. V njegovo zgodovino posega Bog: nezmotljiva previdnost Boga Očeta, darujoča se ljudomilost Boga Sina in vseobsegajoča ljubezen Svetega Duha.

(Jože Smej)
Petek, 29. September 2023
Na vrh