Priznanje resničnosti lurških prikazovanj

Priznanje resničnosti lurških prikazovanjMedjugorje v Hercegovini, kjer se je Marija 24. junija 1981 prvič prikazala šestim otrokom, ki se jim je predstavila kot Kraljica miru, in jim še vedno pošilja svoja 'sporočila', mnogi primerjajo Lurdu in Fatimi: tja se že nad trideset let zgrinjajo množice romarjev z vsega sveta, vendar Cerkev Medjugorja še ni uradno priznala. Zanima me, po kolikem času je bila priznana resničnost prikazovanj v Lurdu. (Angela)

Marija se je svoji izbranki, revni deklici Bernardki Soubirous, v Lurdu od 11. februarja do 16. julija 1858 prikazala osemnajstkrat. Med prikazanjem 25. marca je na Bernardkino vprašanje, kako ji je ime, povedala: »Brezmadežno spočetje sem!« in s tem potrdila versko resnico, ki jo je leta 1854 slovesno razglasil papež bl. Pij IX. Cerkveni krogi so bili do teh dogajanj zelo zadržani. 17. decembra 1860 je morala Bernardka odgovarjati škofijski komisiji, katere naloga je bila ugotoviti resničnost prikazovanj. Bernardka je odgovarjala mirno in 18. januarja 1862 je tarbski škof, pod katerega je spadal Lurd, izdal pastirsko pismo, v katerem je zapisal: »Sodimo, da se je brezmadežna Božja Mati resnično prikazala Bernardki.« Češčenje Matere Božje v Lurdu je bilo s tem uradno potrjeno. (sč)

Zajemi vsak dan

Preden naj svet privedemo k veri in ga sploh pritegnemo, se mu moramo približati in z njim govoriti.

(sv. Pavel VI.)
Sreda, 24. April 2024
Na vrh