Pet Mojzesovih knjig

Med svetopisemskimi odlomki, ki jih je Cerkev izbrala za mašna berila, pogosto slišimo tiste, ki so vzete iz Mojzesovih knjig in so v Svetem pismu čisto na začetku. Mojzesovih knjig je pet. Zanima me, zakaj jih je ravno pet in od kdaj? (Martin)
na kratko 03 2017aPetero Mojzesovih z eno besedo imenujemo Pentatevh (gr. Peteroknjižje – pet knjižnih zvitkov). Svetopisemski strokovnjaki razlagajo, da je ta naziv prevzet iz Septuaginte (grškega prevoda knjig Stare zaveze v 3. stol. pred Kr.). Vsaka od Mojzesovih knjig ima naslov, ki se nanaša na njeno vsebino: Geneza (Nastanek/Stvarjenje), Eksodus (Izhod), Levitik (Bogoslužni predpisi), Numeri (Preštevanje), Devteronomij (Druga postavodaja). Ti naslovi so bili skoraj nespremenjeni sprejeti v latinščino. Judje so te knjige imenovali Tora (Postava, navodilo). Izraelova postava so bile temelj življenja izvoljenega ljudstva. Za Izrael so bile versko izredno pomembne. V Pentatevhu je opisana najstarejša zgodovina Izraela od stvarjenja sveta do Mojzesove smrti pred osvojitvijo obljubljene dežele. V pripoved je vpletenih mnogo zakonskih besedil. (sč)

 Silvester Čuk, Ognjišče (2017) 3, str. 46

Zajemi vsak dan

Gospod, tvoje pravičnosti nisem skrival v svojem srcu, o tvoji zvestobi in pomoči sem govoril, nisem prikrival tvoje dobrote in zvestobe pred velikim zborom.

(Psalm 40)
Petek, 9. Junij 2023
Na vrh