Estera

Med ženskimi imeni v Sloveniji je ime Estera na 436. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS se je 1. 1. 2011 tako imenovalo 186 (1994: 189; 1971: 103) oseb. Pogostejša je bila različica Ester na 335. mestu (2011: 323), zelo redka pa različica Esther (2011: 10). Zelo redke ali samo klicne so bile ostale oblike imena Estera: Esta, Esterina, Esterka (6), Esti, Estika.


    God:

    • 1. julij

Ime Estera z različicama Ester in Esther izhaja iz svetopisemskega imena Ester perzijskega izvora z nekdanjim pomenom 'zvezda'. V vulgati se ime glasi Esther, v grščini Esthḗr. Ustrezno slovensko ime je Zvezda, obstaja pa še ime Stela, ki izhaja iz latinskega imena Stella in je nastalo iz latinskega stella 'zvezda'. Po svetopisemski Knjigi o Esteri je Judinja Estera kot ujetnica postala dvorjanka in potem žena perzijskega kralja Ahasvera (Kserksa I.). Na prošnjo strica Mardoheja je s spretnim posredovanjem pri kralju rešila žide v Perziji pred pokolom, ki ga je načrtoval zlobni in spletkarski kraljevi svetovalec Haman. Njeno hebrejsko ime je bilo Hadassah, tj. 'mirta', Esther pa naj bi bil perzijski prevod zanjo.

Svetopisemska Estera, kraljica, je v koledarju 1. julija (u. v 5. stol. pred Kr.).

Zajemi vsak dan

Vera je dejansko nekaj, kar nam je podarjeno, da predamo naprej, nekaj, česar sploh nimamo pravilno, če hočemo to imeti samo zase.

(Benedikt XVI.)
Sobota, 13. April 2024
Na vrh