Bogdan

Ime Bogdan je med moškimi imeni v Sloveniji na 99. mestu. Dne 1. 1. 2011 je bilo s tem imenom poimenovanih 2365 (1994: 2597; 1971: 2200) oseb. Možne različice so: Bogo (2011: 42), Dan (124), Dane (154), Dani (157). Ženske oblike: Bogdana (2011: 318, 339. mesto; 1994: 354; 1971: 307), Bogdanka (2011: 30), Dana (132), Dani (6), Danica (6024).


    God:

    • 19 junij
    • 14. julij
    • 8. november

Bogdan je slovansko ime, zloženo iz besede bog in glagolske oblike dan glagola dati. Po izvoru je to krščansko in teoforično ime. Prvotno ga je dobil otrok, ki so si ga starši dolgo želeli, pa jim ga je končno »Bog dal«. Imenu Bogdan po sestavi in pomenu ustreza latinsko ime Deodatus, grško Theodótos, to pa je iz hebrejskega Jehonatán 'Bog je dal' (v vulgati Ionathan, Ionathas). Imenu Bogdan je sorodno ime Božidar, skrajšano Božo in mu ustreza latinsko Theodorus, grško Theódoros 'božji dar'. Imenu Bogdan so pomensko sorodna slovanska imena Bogoljub, Bogomil, Bogomir, Bogoslav, ki imajo tudi ženske oblike Bogoljuba, Bogomila itd.

Ime Bogdan je znano pri južnih Slovanih (pri nas v novejšem času iz hrvaščine ali srbščine), poljsko in rusko Bogdan, češko, slovaško, ukrajinsko Bohdan. V ruskem jeziku je Bogdan tudi ime božanstva, ki je v času krščanstva zamenjalo Dažd'boga. Izraz bogdan v ruskem jeziku pomeni 'otrok pred krstom' tudi 'nezakonski otrok; zavržen, podtaknjen otrok, najdenček'.

Ime Bogdan se v koledarju glede na pomen pridružuje imenu Deodat. Dne 19. junija je v koledarju Deodat, francoski misijonski škof (u. 660), 8. novembra pa Deodat, papež (u. 115).

Zajemi vsak dan

Gledamo zvezde na TV-ekranih, tiste domače, ki želijo biti priznani kot zvezde, pa spregledujemo.

(Karel Gržan)
Petek, 14. Junij 2024
Na vrh