Primož

Ime Primož je med najpogostejšimi moškimi imeni na 42. mestu. Tako je bilo konec leta 2007 poimenovanih 5742 prebivalcev Slovenije. Zelo redki sta bili različici Primos in Primoš.


    God:

    • 9. junij

Ime Primož izhaja iz latinskega imena Primus. Razlagajo ga iz latinskega primus v pomenu 'prvi, najboljši'. Poimenovanje z vrstilnimi števniki je bilo značilno za stare Rimljane. Prvorojenega otroka so poimenovali Primus, drugega Secundus, tretjo hčer Tertia, petega sina Quintus itd. Primož danes seveda ni nujno prvi sin. Imenu Primož pomensko ustrezna slovanska imena so Prvan, Prvin, Prvoslav itd., ki pa so večinoma v rabi pri drugih južnoslovanskih narodih.

Iz imena Primož so nastali priimki Primož, Primožič, Primus, Primuš, Primužič.

V koledarju sta 9. junija sveta brata Primož in Felicijan, ki sta bila zaradi pripadnosti krščanski veri v času cesarja Dioklecijana mučena v Rimu. V Sloveniji je 29 cerkva sv. Primoža in Felicijana. So tudi tri cerkve sv. Primoža. Najbolj je znana božjepotna cerkev sv. Primoža nad Kamnikom, ki je bila zgrajena v 12. stoletju in ima nekaj relikvij obeh svetnikov ter lepe freske iz leta 1504. Po cerkvah sv. Primoža so bila poimenovana naselja Sv. Primož, Šemprimož, danes uradno večinoma Primož.

Najbolj znan slovenski Primož je Primož Trubar, začetnik slovenske književnosti (1508–1586).

Zajemi vsak dan

Vsak dogodek mojega življenja mi je v dobro, ker prihaja od tebe. Iz leta v leto me vodiš po svoji čudoviti Božji previdnosti.

(sv. John Henry Newman)
Petek, 1. December 2023

pripravljamo

Na vrh