Zvezdana

Zvezdana je med ženskimi imeni v Sloveniji na 303. mestu. Dne 1. 1. 2014 je bilo s tem imenom poimenovanih 412 (1971: 298;1994: 423; 2012: 411) oseb. Različice: Zvezda (1971: 54; 1994: 51; 2012: 45; 2014: 41), Zvezdanka, Zvezdica (2014: 10), Zvijezdana (7), Zvjezdana (31). Pomensko sorodna imena: Ester (2014: 322), Estera (183), Stela (2012: 171; 2014: 207), Stella (2012: 171; 2014: 224). Moški obliki: Zvezdan (1971: 86; 1994: 106; 2014: 106), Zvjezdan (2014: 6).


  God:

  • 11. maj (sv. Estela - Eustela)
  • 1. julij (sv. Estera)
  • 10. avgust (sv. Asterija)

  vsi Zvezdani godujejo tudi

  • 3. marec
  • 23. avgust
  • 21. oktober

Ime Zvezdana z različicama Zvijezdana in Zvjezdana je nastalo iz imena Zvezda. Tvorjeno je s priponskim obrazilom ‑ana, s priponskim obrazilom ‑an pa moško ime Zvezdan. Ime Zvezda je nastalo iz občne besede zvezda, enako ime Stela, nemško in italijansko Stella, iz latinskega stella 'zvezda', medtem ko ime Estera izhaja iz perzijščine s prvotnim pomenom 'zvezda'. Tako se je imenovalo judovsko dekle, rojeno v babilonski sužnosti, tj. po letu 586 pred Kr., ki je postalo žena perzijskega kralja Kserksa I. in rešila judovske rojake pred pokolom. Estera, svetopisemska žena, kraljica, je v koledarju 1. julija. Takrat lahko godujejo tudi Zvezdane, Zvezde in Zvezdani. Ti lahko godujejo tudi takrat, ko sta v koledarju Stela (Estela, 11. maja) in Asterija (3. marca; 23. avgusta; 21. oktobra (Asterij)). Imeni Zvezdan in Zvezdana z različicami sta bolj v rabi na hrvaškem ali srbskem jezikovnem področju. Iz latinskega stella 'zvezda' so tudi imena v francoščini, npr. Etoile, starinsko Estoile, ter Détoile, Delétoile kot imena krajev ali fevdov s prvotnim pomenom 'križišče cest oziroma poti'. Temu vsebinsko in jezikovno ustreza tudi ime ljubljanskega parka Zvezda.

V imenoslovju velja, da imajo osebna imena iz poimenovanj kovin ter nebesnih teles in pojavov magični in varovalni pomen. Taka slovanska imena so razen naših imen Zvezda, Zvezdana,v ljudski pesmi Zarika, Sončica, staročeško Zlata, Zořena, Zořata, Zořík, v bolgarščini Zvezda, Srebra, Zarko, Želěsko, v hrvaščini ali srbščini Zvijezda, Svetlana.

V koledarju se ime Zvezdana z različicami glede na pomen uvršča k imenom Stela, Estera in Asterija: 11. maja Estela, mučenka († v 3. stol.); 1. julija Estera, svetopisemska žena, kraljica († v 5. stol. pred Kristusom), 10. avgusta Asterija, italijanska mučenka († 303). Prav takrat lahko godujejo tudi Zvezdani ali pa še 3. marca in 21. oktobra, ko sta v koledarju Asterij Cezarejski, mučenec († v 3. stol.) in Asterij Ostijski, italijanski mučenec († 304).

Zajemi vsak dan

Marija, s svojim življenjem te moramo posnemati: v tvoji veri, v tvojem upanju, predvsem pa v tvojem usmiljenju.

(sv. Pavel VI.)
Sreda, 29. Maj 2024
Na vrh