Melanija

Melanija je med ženskimi imeni v Sloveniji na 438. mestu. Dne 1. 1. 2012 je bilo s tem imenom poimenovanih 189 (1971: 100, 1994: 160) oseb. Pisne različice imena Melanija so Melani (2012: 224, 401. mesto), Melania (22), Melanie (136, 517. mesto). Ime Lana (2012: 2945, 94. mesto) je možna skrajšana oblika imena Melanija, a tudi imen Alana, Jolanda, Svetlana.


    God:
    31. december

Ime Melanija izhaja iz grškega imena Melanía. Razlagajo ga iz grškega pridevnika mélās, v rodilniku mélanos, v pomenu ‘črn, temen; čemeren, mračen, žalosten; grozen, strašen, silen’ ali iz melanía ‘črnoba, črnilo, črn oblak, črna pega’. Ime Melanija se je prvotno nanašalo na črno ali temno barvo kože ali las. Grški pridevnik mélās v pomenu ‘črn, temen’ je prva sestavina številnih zloženk. Nekatere so sprejete tudi v slovenščino, npr. melafír mineraloško ‘drobnozrnata temna predornina’, melamín kemično ‘brezbarvna kristalna snov za izdelovanje umetnih smol’, melanhóličen (dobesedno: črnožolčen) ‘otožen, potrt, mračen, malodušen’, melanholíja ‘duševna bolezen, pri kateri prevladuje duhovna depresija in mračno razpoloženje; otožnost, duševna potrtost, mračno razpoloženje’.

V koledarju je 31. decembra Melanija, opatinja iz rimske plemiške rodbine Valerijcev, ki je umrla leta 439 v Betlehemu. V ruščini se dan svete Melanije 31. decembra imenuje malan'ja, malanka in naj bi nastal kot protest krščanske Cerkve proti poganskim praznovanjem boga sonca Avsenja in Tausenja, tj. erotičnih iger, svatb in razbrzdanosti, za krščanski kult svete Melanije in kot antagonizem fevdalno pravoslavnih in poljedelskih sončevih obredov, zaradi katerih se je pomen imena Melanija znižal do žaljivega. Na tej osnovi so v zvezi z imenom Melanija nastali ruski izimenski izrazi, npr. malan'ja, malaška in malanka, ki poimenujejo negativne ženske like. Malan'ja je tudi ruska komična figura v pravljicah in pripovedkah.

Zajemi vsak dan

Znamenje dobrega človeka je, če sebe presoja strožje kot druge.

(Miha Žužek)
Sobota, 30. September 2023
Na vrh