Avgust

Med moškimi imeni v Sloveniji je ime Avgust na 183. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo 1. 1. 2016 z imenom Avgust poimenovanih 883 (1971: 4312; 1994: 1712; 2011: 1.027) oseb. Podatki po obdobjih kažejo, da je zanimanje za to ime v zadnjih desetletjih zelo upadalo. Različice imena Avgust so August (2016: 44; 2011: 53), Augustin (38), Avgustin (24), Auguštin (22), Avguštin (2016: 543; 2011: 654), Gusti (10). Ženska oblika imena Avgust je Avgusta (1971: 256; 1994; 123; 2011: 68; 2016; 60) z različicami Augusta (manj kot 5), Gusta, Gusti (6), Gustika.


  God:

  • 15. januar
  • 26. januar
  • 4. maj
  • 7. maj
  • 27. maj
  • 3. avgust
  • 28. avgust
  • 20. september
  • 24. november (sv. Avguštin)

  in

  • 15. januar
  • 7. oktober (Avgust)

Ime Avgust izhaja iz latinskega imena Augustus. Prvi Avgust, tj. Augustus s prvotnim pomenom 'častitljiv, veličasten, vzvišen' je bil Gaius Julius Caesar Octavianus Augustus, prvi rimski cesar, ki je umrl leta 14. Častni naziv Augustus je dobil leta 27 pred Kr.. Latinski pridevnik augustus 'posvečen, svet; častitljiv, veličasten, vzvišen' izhaja iz glagola augeō 'pospeševati rast, oplajati; (po)večati, (po)množiti, ojačiti, okrepiti, pospeševati; rasti, narasti; pretiravati; poveličevati, hvaliti; povzdigovati itd.'

Po rimskem cesarju Avgustu je poimenovan mesec avgúst (podobno julij po Juliju Cezarju), latinsko Augustus mensis, ter zgodovinski poimenovanji avgúst 'naslov za rimske cesarje od cesarja Oktavijana naprej' in avgústa 'naslov za ženo ali sorodnico rimskih cesarjev od cesarja Oktavijana naprej', dalje slovensko avgústovec 'cesarjev dvorjan' in avgústovka 'cesarjeva dvorjanka' in 'hruška'. Po imenu Avgust pa je tako kot po nekaterih drugih znanih imenih nastalo poimenovanje za komično figuro ávgust 'burkež, klovn', npr. V cirkusu je za avgusta; igrati neumnega avgusta. Ustrezni nemški izraz je der dumme August, obstaja pa tudi izraz der grüne August (tudi die grüne Minna) 'intervencijsko vozilo; vozilo za prevoz aretirancev', slovensko marica, hrvaško ali srbsko crna marica, angleško Black Maria, češko zelený anton.

Avgusta sta v koledarju dva:

 • Avgust Chapdelaine in Neža Tsao-Kone, sv., † 1856, francoski misijonar in kitajska laikinja, mučenca (28. februar, god 15. januar)
 • Avgust, sv., † ok. 560, duhovnik iz bližine Bourgesa v Franciji (7. oktober)

Goduje pa tudi na god sv. Avguština. Najbolj znani  Avguštin je 28. avgusta  Avguštin Avrelij, severnoafriški škof, cerkveni učitelj (u. leta 430), polleg njega pa so v koledarju svetnikov še:

 • Avguštin Zhao Rong, sv., † 1815, prvi Kitajec, mučenec (15. januar)
 • Avguštin Erledsson, sv., † 1188, škof norveške škofije Nidaros (26. januar)
 • Avguštin Webster, sv., † 1535, angleški mučenec (4. maj)
 • Avguštin Roscelli, sv., † 1902, duhovnik in vzgojitelj mladine iz Genove v Italiji (7. maj)
 • Avguštin Canterburyjski, sv., † ok. 604, apostol Anglije (26. maj, god 27. maj)
 • Avguštin Kažotić, bl., † 1323, škof iz Trogira (3. avgust)
 • Avguštin Pakin tovariši, sv., † 1840, korejski mučenci (31. januar, god 20. september)
 • Avguštin Yi, Agata Kim in sedem tovarišev, sv., † 1839, korejski mučenci (24. maj, god 20. september)
 • Avguštin Yu, sv., † 1839, korejski katehist, mučenec (22. september, god 20. september)
 • Avguštin Huy in Nikolaj The, sv., † 1839, mučenca iz Vietnama (13. junij, god 24. november)
 • Avguštin Schoeffler, sv., † 1851, misijonar v Vietnamu in mučenec (1. maj, god 24. november)

Zajemi vsak dan

Cerkev je bila ustanovljena, da gradi Božje kraljestvo že tukaj na zemlji, ne pa, da si pridobiva zemeljsko oblast.

(sv. Pavel VI.)
Sobota, 20. Julij 2024
Na vrh