Silvija

Silvija je med ženskimi imeni v Sloveniji na 247. mestu. Dne 1. 1. 2012 je bilo s tem imenom poimenovanih 609 (1994: 656; 1971: 147) oseb. Podatki po obdobjih kažejo, da je največ Silvij iz obdobij 1971–1990, čedalje manj po letu 1990, zlasti po letu 2000. Pisna različica imena Silvija je Silvia (2012: 99). Možna skrajšana oblika je Silva (2012: 4834, 58. mesto). Moška oblika imena Silvija je Silvij (2012: 37), možna skrajšana oblika pa Silvo (2012: 1956, 115. mesto).


    God:

    • 31. maj
    • 3. november

Ime Silvija z različico Silvia je ženska oblika imena Silvij. Ta izhaja iz latinskega imena Silvius, ki se prek pridevniškega *silvius izvorno povezuje z latinskim silva gozd in je prvotno pomenil 'gozdni, v gozdu živeč', tj. 'gozdni prebivalec, hostnik'. Enak prvotni pomen je imelo ime Silvester, latinsko Silvestris, ki se prek pridevnika silvestris v enakem pomenu povezuje z latinskim silva. S slednjim se prek pridevniške izpeljanke *silvanus povezuje še pomensko sorodno ime Silvanus, slovensko Silvan z žensko obliko Silvana. Latinsko Silvanus je tudi poimenovanje rimskega boga gozdov, polj in čred. Ime Silva je lahko skrajšana oblika imen Silvija, Silvestra in Silvana, ime Silvo pa skrajšana oblika imen Silvij, Silvester, Silvan.

V koledarju je 3. novembra Silvija, rimska spokornica (u. 594). Silvije pa lahko godujejo tudi skupaj s Silviji 31. maja, ko je v koledarju Silvij, italijanski škof (u. okrog 400).

 

Zajemi vsak dan

Bog svojo moč uveljavlja drugače kot počnejo človeški oblastniki. Njegova oblast je moč ljubezni in sočutja, resnično obličje Boga se pokaže ravno v trpljenju.

(Benedikt XVI.)
Torek, 28. Maj 2024
Na vrh