Ervin

Ime Ervin je med moškimi imeni v Sloveniji na 172. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo 1. 1. 2012 z imenom Ervin poimenovanih 969 (1971: 590; 1980: 753; 1990: 899; 1994: 936) moških oseb. Glede na navedene primerjalne podatke se je zanimanje za ime Ervin od leta 1971 naprej precej povečalo (največ v obdobjih 1971–1980: 163 in 1981–1990: 146). Ženska oblika imena Ervin je Ervina (1971: 19; 1994: 35; 2012: 41) z možno različico Era (2012: 6).


    God:

    • 25. april

Ime Ervin izhaja iz nemškega imena Erwin, ki ga razlagajo kot novejšo obliko imena Herwin. To je zloženka iz starovisokonemških besed heri 'armada, vojska' in wini 'prijatelj'. Sestavino heri imajo v svoji sestavi še nemška imena Herbald, Herbert, Herbrand, Herfrid, Herlof, Hermann, Herward ter tudi ženska imena Herborg, Herburg, Herdis, Herlind, Herlinde itd. Prvo sestavino imena Erwin je možno razlagati tudi iz starovisokonemškega era 'čast'. Sestavino wini ima npr. še ime Edvin, sestavino era pa nemško ime in priimek Erhard. Italijanska oblika imena Ervin je Ervino, pri nas pa je statistika 1. 1. 2012 preštela tudi 8 oseb s pisno različico Erwin.

Koledarsko je ime Ervin glede na glasovno podobnost pri nas in v nemških koledarjih uvrščeno k imenu Ermin: 25. aprila Ermin, škof in mučenec († 737).

Zajemi vsak dan

Vera je dejansko nekaj, kar nam je podarjeno, da predamo naprej, nekaj, česar sploh nimamo pravilno, če hočemo to imeti samo zase.

(Benedikt XVI.)
Sobota, 13. April 2024
Na vrh