Teodora

Med ženskimi imeni v Sloveniji je Teodora na 363. mestu. Dne 1. 1. 2010 je bilo z imenom Teodora poimenovanih 265 (1971: 223; 1994: 260) oseb. Njegove različice, tj. skrajšane oblike in tvorjenke so: Tea (2010: 1481; 2008: 1457; 1994: 1004; 1971: 154), Teja (2010: 2416; 1994: 1360; 1971: 89), Tejka (16). Moške oblike: Teodor (2010: 370, 301. mesto), Todor (64), Tej (40), Tejo (20), Teo (522, 244. mesto), Dore (6), Fedor (90), Fedja (41).


  God:

  • 11. februar

  god tudi na sv. Teodorja:

  • 2. januar
  • 19. januar
  • 17. februar
  • 7. april
  • 20. april
  • 22. april
  • 27. april
  • 20. maj
  • 31. maj
  • 4. julij
  • 12. julij
  • 16. avgust
  • 19. september
  • 21. september
  • 9. november
  • 11. november
  • 3. december
  • 27. december
  • 28. december

Teodora je ženska oblika imena Teodor. Teodor izhaja iz latinskega imena Theodorus, to pa iz grškega Theódōros, ki je zloženo iz grških besed theós 'bog' in dō'ron 'dar'. Njegov prvotni pomen je bil torej 'božji dar'. Ime je bilo glede na tak pomen zelo priljubljeno pri kristjanih. Pomensko blizu imenu Teodor so še grška imena Theódotos, latinsko Theodotus, Theodósios, latinsko Theodosius, Dōrótheos, ženska oblika Dōrothéa, latinsko Dorotheus, Dorothea. V imenih Dorotej, Doroteja je vrstni red sestavin theós 'bog' in dō'ron 'dar' v primerjavi z imenom Teodor, Teodora obrnjen. Imenoma Teodor, Teodora po pomenu in sestavi ustrezajo slovenski Božidar, Božidara, skrajšano Božo in Boža, ter Bogdan, Bogdana.

Ime Teja z različico Tea sta možni skrajšani obliki iz imen Teodora, Doroteja, Mateja. Druga možnost je izhajanje iz imena Thea, ki bi ga lahko razlagali iz grške besede theá 'boginja'. Prvotni pomen 'dana od boga' ali 'božji dar' je imelo tudi ime Mateja. To je ženska oblika imena Matej. Ta izhaja prek latinskega Matheus in grškega Mattháios iz hebrejskega imena Mattitjáhu, ki je zloženo iz hebrejskih besed matti 'dan, dar' (prim. dati) in jah 'bog'. Različici Fedor in Fedja sta po izvoru ruski obliki imena Teodor.

Nekdaj sta bili v koledarju 1. aprila Teodora, rimska mučenka (u. v 2. stol.) in 28. aprila Teodora Aleksandrijska, devica, mučenka (u. v 3. stol.), ko lahko godujejo tudi nosilke imen Tea in Teja, ki se lahko koledarsko uvrščata še k imenoma Doroteja (6. februarja) in Mateja (21. septembra), 19. decembra pa je v koledarju Teja, palestinska mučenka.

Najbolj slavna Teodora iz zgodovine je bizantinska cesarica Teodora (810–867), ki jo kot ženo cesarja Justinijana – Upravde opisuje tudi Franc Saleški Finžgar v romanu Pod svobodnim soncem. Je tudi svetnica in goduje 11. februarja.

Zajemi vsak dan

Na dnu svojega srca nosi človek temeljno potrebo po srečanju s sočlovekom. Kdor nima možnosti za srečanje, ne more pravilno oceniti niti samega sebe.

(Vinko Kobal)
Nedelja, 21. Julij 2024
Na vrh