Ljuba

Ljuba je med ženskimi imeni v Sloveniji na 277. mestu. Dne 1. 1. 2011 je bilo s tem imenom poimenovanih 474 (1994: 533, 1971: 656) oseb. Podatki po obdobjih kažejo, da se je zanimanje za ime Ljuba začelo zmanjševati po letu 1970. Med različicami imena Ljuba je precej bolj pogosta Ljubica (2011: 1819), manj različice Ljubinica (10), Ljubinka (165), Ljubislava (40), Ljubka (11), Ljubomira (111), Ljuboslava (29). Moška oblika imena Ljuba je Ljubo (2011: 545) z različicama Ljubomir (598), Ljuboslav (15).


  God:

  • 11. marec
  • 1. april
  • 10. julij
  • 4. avgust
  • 13. september
  • 28. september

Ljuba je ime slovanskega izvora. Nastalo je iz pridevnika ljúba, lahko pa je tudi skrajšana oblika iz slovanskih zloženih imen, ki imajo sestavino ljub. Taka imena so: Ljubomir, Ljubomira, Ljuboslav, Ljuboslava, Slavoljub, Ljubivoj, Ljubislav. Sestavina Ljubi- v imenih Ljubislav, Ljubislava, Ljubivoj izhaja iz glagola ljubiti. Ime Ljuba najdemo na slovenskem ozemlju že v 9. stoletju. 2. knjigi Gradiva za zgodovino Slovencev je omenjena Ljuba, ime neke nesvobodne osebe, ki je živela na Lurnskem polju okrog leta 975. Tri osebe z imeno Ljuba omenja Otto Kronsteiner (Die alpenslawischen Personennamen, str. 47 d.), ki ime Ljuba izpeljuje iz pridevnika ljub in ga po tvorbi primerja z imeno Lepa, ki je pri nas tudi izpričano v 9 stoletju. Pomensko blizu je še ime Krasna.

V koledarju je ime Ljuba uvrščena k nemški svetnici Liobi iz 8. stoletja, sorodnici apostola Nemčije sv. Bonifacija (28. septembra) ali k sv. Amaliji (10. julija) ali k Agapi (11. marca in 1. aprila).

Zajemi vsak dan

Znamenje dobrega človeka je, če sebe presoja strožje kot druge.

(Miha Žužek)
Sobota, 30. September 2023
Na vrh