Felicita

Med ženskimi imeni v Sloveniji je ime Felicita na 967. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo 1. 1. 2014 s tem imenom poimenovanih 47 (1971: 199; 1994: 78) prebivalk Slovenije. Različice imena Felicita so: Cita (2012: 87), Felicitas, Felica, Felicija, Felicijana, Felicita Srečka, Zita (2012: 36).


    God: (skupaj s Perpetuo)

    • 7. marec
    • 23. november

Ime Felicita izhaja iz latinskega imena Felicitas. Tako se je imenovala rimska boginja blaženosti. Razlagajo ga iz latinske občne besede felicitas 'rodovitnost, plodovitost; sreča, blaženost; uspeh'. Pomensko sorodna imena, ki so nastala iz latinskega pridevnika felix 'ploden, rodoviten; uspešen, srečen, blažen; premožen, bogat', so Feliks, Felicija, Felicijan. Imeni Cita in Zita sta lahko nastali po krajšanju iz imena Felicita oziroma Felizitas. Slednja je ob imenih Felicitas in Felicia ena od treh nemških oblik imena Felicita, ki imajo še skrajšane in ljubkovalne oblike Feli, Feta, Fee, Litz, Litzel, Zita. Ime Zita je lahko tudi skrajšana oblika iz imena Terezija, tj. iz njene oblike Terezita (prim. še Zina, Zinka iz tvorjenke na ‑ina Terezina), razlagajo pa jo še iz italijanskih občnih besed zita, zitta, ki sta pisni različici občne besede citta 'dekle, devica, deklica'. Boginja Felicitas je upodobljena tudi na rimskih novcih. En tak novec iz obdobja cesarja Trajana (98–117), skovan med leti 114–117, hrani Narodni muzej Slovenije. Na averzu je ovenčan portret cesarja Trajana z njegovimi imeni in nazivi, na reverzu pa boginja Felicitas (Sreča), ki v desni drži Kaducej (Caduceus, simbol glasnikov in trgovine) ter v levi roki Rog izobilja (Cornucopia).

Ime Felicita je na slovenskem ozemlju npr. zapisano v listinah samostana Kostanjevica. Tako se leta 1606 omenja proces Anne Marije plemenite Dietrichstein proti Feliciti plemeniti Lamberg zaradi dolga, leta 1721 pa proces proti Mariji Feliciti plemeniti Buset, imetnici graščine Jezero, zaradi žirnine v Krakovskem gozdu. M. Cigale v nemško-slovenskem slovarju (Deutsch=slovenisches Wörterbuch II, Laibach 1860, str. 1985) navaja slovensko ime Felicita za nemško iztočnico Felicitas.

Felicita je tudi ime afriške svetnice, mučenke iz Kartagine, ki je 7. marca 202/203 umrla mučeniške smrti skupaj s sv. Perpetuo (v koledarju skupaj s Perpetuo 7. marca). Sv. Felicita je v ječi tudi rodila, zato velja za zavetnico porodnic. 23. novembra se pa spominjamo rimske matere in mučenke sv. Felicite iz 2. stol.

Zajemi vsak dan

Marija, s svojim življenjem te moramo posnemati: v tvoji veri, v tvojem upanju, predvsem pa v tvojem usmiljenju.

(sv. Pavel VI.)
Sreda, 29. Maj 2024
Na vrh