Egidij

Egidij je med moškimi imeni v Sloveniji na 558. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo konec leta 2008 s tem imenom poimenovanih 120 (1971: 234; 1994: 168) oseb. Podatki kažejo, da se zanimanje za ime Egidij zelo zmanjšuje. Zelo redke so bile njegove skrajšane oblike Egi, Egid, Egidi, Ilj (9) ter Tili, Till, Tillen, Tiln, Til Egidij, redka Til (46), zelo v modi pa različica Tilen (1994: 1145; 2008: 3159). Ženske oblika imena Egidij so Egidia, Egidija (31), Egidija Tilka, Tilka (118).


    God:

    • 7. februar
    • 1. september

Ime Egidij izhaja iz latinskega imena Aegidius, to pa iz grškega Aigídios. To ime razlagajo z grško besedo aigís, v rodilniku aigídos v pomenih 'usnjen ščit' in 'kozja koža'. Iz tega je izraz egída 'v starogrški mitologiji Zevsov in Atenin ščit, simbol zaščite bogov', preneseno 'zaščita, varstvo', npr. vera v napredek človeštva pod egido znanosti.

Slovensko ime Tilen je pisna različica za narečne oblike imena Egidij: Ilj, Tilj, Tiljən in Tilih. Te so nastale iz bavarskih ustreznic latinske različice Aegilius: Gil, Gilje, Gilj, Gilg, Gidl, Gilh, Jilh, Jiljen, Jilgen. V slovenščini je to dalo Ilj, npr. krajevno ime Šentilj v Slovenskih goricah, tudi Ilih, npr. krajevno ime Sveti Tilih na Krasu in ime Tilih. Oblika Tiljən je nastala prek Jiljen, Ílən iz šənt-ílən. Podobno še Tilj. Ženska oblika Tilka je lahko nastala tudi po krajšanju imen Matilda in Otilija. Z imenom Tilka je Simon Jenko namensko poimenoval naslovnega junaka novele Tilka.

Egidij je ime več svetnikov. Februarski (tj. 7. februarja) je sv. Egidij od Jožefa, italijanski redovnik (u. 1812). Najbolj znan pa je sv. Egidij (Tilen), Grk iz Aten, ki je živel kot puščavnik v Provansi v Franciji (god 1. septembra). Ustanovil je benediktinski samostan, kjer je kot opat umrl leta 725. Mesto, kjer je samostan, se imenuje po njem Saint-Gilles in je postalo znamenita božja pot. Sv. Egidij spada med pomočnike v sili. Postal je zavetnik Koroške in Štajerske in ga je kasneje zamenjal sv. Jožef. Med drugim je bil zavetnik beračev. V Sloveniji je 12 cerkva sv. Egidija, 4 cerkve sv. Tilna in dve sv. Ilja. Po teh cerkvah se imenujejo kraji Št. Ilj in Šentilj.

Zajemi vsak dan

Marija, s svojim življenjem te moramo posnemati: v tvoji veri, v tvojem upanju, predvsem pa v tvojem usmiljenju.

(sv. Pavel VI.)
Sreda, 29. Maj 2024
Na vrh