Edvard

Edvard je med moškimi imeni v Sloveniji na 103. mestu. V začetku leta 2016 je bilo s tem imenom poimenovanih 2.354 (1971: 3.431; 1994: 3.430; 2008: 2.705) oseb. Iz primerjalne statistike je razvidno, da se zanimanje za to ime v zadnjem času zmanjšuje.Precej manj pogostaje njegova pisna različica Eduard (101), zelo redka pa različica Edward (5). Skrajšani obliki imena Edvard sta Edi (601; 231. mesto) in Edo (261; 387. mesto). Ženska oblika imena Edvard je Edvarda (25) s skrajšano obliko Eda (177) in tvorjenkama Edica (17) in Edika (zelo redka). Vse Edite pa imajo tudi svojo zavetnico: 9. 8. - Edith Stein (Terezija Benedikta od Križa) ali 16. 9. - redovnica Edita


    God:

    • 5. januar
    • 18. marec

Ime Edvard izhaja iz angleškega imena Edward, to pa iz staroangleškega Eadweart. To ime je zloženo iz staroangleških besed ēad 'posest' in weard 'čuvar'. Sestavino ēad imajo npr. še angleška imena Edgar, Edmund in Edvin. Staroangleškemu ēad ustrezata anglosaško ōd in starovisokonemško ōt, ki pomeni 'posest, bogastvo'. Tako angleškima imenoma Edgar in Edwin v nemščini ustrezata imeni Otger in Otwin. Nemških imen s sestavinama ōt in ōd je še več, npr. Otfried, Otokar, Otto, Otilija. Sestavino ōd vsebuje tudi nemško Allod, novolatinsko allodium in slovensko alód in alódij v pomenu 'dedna zemljiška posest fevdalcev, prosta vseh obveznosti'. Isti koren je tudi v imenu germanskega božanstva Odin.

Edvard je bilo pogosto ime angleških kraljev. Med temi je tudi Edvard Spoznavalec iz 11. stoletja, ki je bil leta 1161 razglašen za svetega (v koledarju 5. januarja). Velja za zavetnika Anglije. Znan je po tem, da je zgradil opatijo Westminster, kjer je pokopan on in drugi slavni Angleži. V koledarju je 18. marca tudi Edvard, anglosaksonski kralj in mučenec v 10. stoletju.

Zajemi vsak dan

Marija, s svojim življenjem te moramo posnemati: v tvoji veri, v tvojem upanju, predvsem pa v tvojem usmiljenju.

(sv. Pavel VI.)
Sreda, 29. Maj 2024
Na vrh