Gregor

Gregor je med moškimi imeni v Sloveniji na 23. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo leta 2016 z imenom Gregor poimenovanih 9.478ꜜ (2007: 9.536) oseb. Zanimanje za ime Gregor je zelo naraslo po letu 1970 in je trajalo do leta 2000, po katerem je začelo naglo upadati. Zelo redka je bila daljša oblika Gregorij (22 oseb), prav tako različica Griša (15). Po letu 1970 se je začela uveljavljati skrajšana oblika Grega (2016: 1.345ꜛ; 2007: 1.267), zlasti v letih 1980–2000. Unikatne so bile ženske oblike Gregica, Gregorija in Grgica.


  God:

  • 2. januar
  • 4. januar
  • 10. januar
  • 11. februar
  • 16. marec
  • 24. april
  • 26. april
  • 25. maj
  • 18. junij
  • 8. julij
  • 25. avgust
  • 3. september
  • 30. september
  • 4. november
  • 17. november
  • 20. november
  • 23. november
  • 10. december
  • 19. december

Ime Gregor izhaja iz latinskega imena Gregorius, to pa iz grškega Grēgórios, ki ga razlagajo iz glagola grēgoréō v pomenu 'sem buden, živim'. Glede na to bi mu lahko bili sorodni imeni slovanskega izvora Budimir in Živko. Ime Griša je po izvoru ruska ljubkovalna oblika imena Grigorij.

Iz imena Gregor in različic so nastali priimki Gregorač, Gregorc, Gregorčič, Gregorin, Gregorinčič, Gregorka, Gregačič, Gregar, Gregarec, Gregel, Grogl, Grego, Gregočič, Gregor.

Gregor je ime mnogih svetnikov, med katerimi so tudi papeži. Najbolj znan je Gregor I. Veliki, papež od leta 590 do 604, in cerkveni učitelj. Širil je krščanstvo med Langobardi in Angleži (v koledarju 3. septembra, prej 12. marca).Velja za zavetnika učenjakov, učiteljev, šolarjev, glasbenikov, zidarjev, pevcev ter proti protinu, kugi itd. Po njem ali njegovem prazniku Gregorjevo sta nastali poimenovanji gregorščak 'marec' in gregorščica 'trobentica'. Gregor I. Veliki je uredil cerkveno petje in po njem je poimenovan gregorijanski koral.

Po papežu Gregorju XIII. je bil leta 1582 namesto prejšnjega julijanskega poimenovan in vpeljan gregorijanski koledar. Iz besednoigrske povezave med imenom Gre-gor in glagolske zveze gre gor je nastalom šaljivo vprašanje Kateri svetnik še ni v nebesih?, na katero sledi odgovor Gregor. Iz enake miselne povezave je nastal še izraz babji gregor 'babjek', medtem ko gregor pomeni tudi 'smetana, ki se dela na mleku'.

V Sloveniji so štiri cerkve sv. Gregorja. Po eni od teh se imenuje kraj Sv. Gregor v občini Ribnica, njegovi prebivalci pa Gregurci ali Gregurčanje.

Različici imena Gregor Grgoraš in Grogar sta v ljudskih posmehuljah, npr. Grgoraš/ Kam kravljaš... in Pikar Grogar/ Peč ubil... Gregorja v priimku pa ima slovenski pesnik Simon Gregorčič, ki je ob Soči 'bedel' nad usodo Slovencev.

Zajemi vsak dan

Gledamo zvezde na TV-ekranih, tiste domače, ki želijo biti priznani kot zvezde, pa spregledujemo.

(Karel Gržan)
Petek, 14. Junij 2024
Na vrh