Luka

Luka je že tretje desetletje zelo popularno in modno ime. Tako se je leta 2006 imenovalo 8696 (1971: 399; 1994: 4801) oseb, kar ga je uvrščalo na 25. mesto. Precej manj pogoste ali zelo redke so različice Luc (13), Lucas (26), Lukas (104), Lukec (7), Lukež (manj kot 5).


  God:

  • 6. februar
  • 7. februar
  • 30. maj
  • 18. oktober
  • 24. november

Luka je že tretje desetletje zelo popularno in modno ime. Tako se je leta 2006 imenovalo 8696 (1971: 399; 1994: 4801) oseb, kar ga je uvrščalo na 25. mesto. Precej manj pogoste ali zelo redke so različice Luc (13), Lucas (26), Lukas (104), Lukec (7), Lukež (manj kot 5).

Ime Luka izhaja iz latinskega imena Lucas. To naj bi nastalo po krajšanju iz *Lucanus v pomenu 'kdor izhaja iz Lukanije', tj. pokrajine v južni Italiji. Po drugi razlagi ga podobno kot ime Lucius, slovensko Lucij z žensko obliko Lucija, povezujejo z latinsko besedo lux, v rodilniku lucis, v pomenu 'svetloba, svetlost, sijaj'. Prvotna in starejša oblika za latinsko Lucas je Lukež, zdaj prevladujoča Luka, poslovenjena Lukas. Skrajšana oblika Luc je lahko nastala tudi iz imena Lucij, medtem ko je ljubkovalno Luki večinoma samo klicna oblika.

Luka je angleško Luke, Lucas, francosko Luc, knjižno Lucas, češko Lukáš, Lukeš, hrvaško Luka, Luko. Iz imena Luka in njegovih različic so nastali priimki Lukač, Lukan, Lukas, Lukek, Lukež, Lukman, Lukovšek, Lukša, Lukšič itd., a tudi nekatera naselbinska imena, kot Lukačevci, Lukanja vas, Lukanja, Lukavci. Lukavski Vrh, Lukovica.

Iz nove zaveze je znan sveti Luka, apostol in evangelist (v koledarju 18. oktobra). Bil je spremljevalec sv. Pavla ter je napisal 3. evangelij in Apostolska dela. Njegova oznaka evangelista je vol, s katerim ga tudi upodabljajo. Po poklicu je bil zdravnik in velja za zavetnika zdravnikov, knjigovezov, zlatarjev, umetnikov, slikarjev ter živine, vremena itd. Po volu kot simbolu evangelista Luka se je Luka ali Lukež uveljavil kot zavetnik kmetov. Na to in na kmečka opravila kažeta reka Sv. Luka repo puka. Sv. Lukež repni pukež. V Sloveniji so štiri cerkve sv. Luka (Lukeža). Z Lukovim godom je povezan izraz lúkovščak 'oktober', a tudi reka Sv. Luka v roke huka in Sv. Luka sneg prikuka. Iz imen Luka in Matija je po ljudskoetimološkem preoblikovanju nastal izraz lukamatija 'lokomotiva'.

Zajemi vsak dan

Tolažba je potrebna, kadar je kdo ranjen; tisti pa, ki ga ljubi, prebudi v njem skrito življenjsko moč, ki od znotraj zdravilno prekrvavi rano.

(Romano Guardini)
Nedelja, 29. Januar 2023
Na vrh