Zora

Med pogostejšimi ženskimi imeni v Sloveniji je ime Zora na 199. mestu. Dne 1. 1. 2016 je bilo z imenom Zora poimenovanih 940 (1971: 1.803; 1994: 1.421; 2007: 1.145; 2012: 1.052) oseb ženskega spola. Različice imena Zora so: Zorana (2016: 86; 2012: 81), Zoranka, Zorica (716, 234. mesto), Zorislava (91), Zorka (2016: 546; 2012: 588, 254.mesto), Marija Zora (5), Zora Marija (14), Zoroslava. Moške oblike: Zoran (1971: 1.718; 1994: 3.307; 2012: 3.830, 67. mesto; 2016: 3.875 - 69. mesto), Zorislav (12), Zorko (113).


  God:

  pri imenu Fulgenicij:

  • 1. in 14. januar

  pri imenu Albin

  • 1. marec

  pri imenu Lucija

  • 12. maja
  • 25. junija
  • 13. decembra
  • nekdaj: 16. decembra

Ime Zora z različicami je slovanskega izvora. Pogosto je na hrvaškem in srbskem jezikovnem področju, od koder je tudi s priseljenkami prišlo v Slovenijo. Nastalo je iz občne besede zóra 'jutranja zarja', latinsko aurora, ki je bilo tudi imenska podstava za ime Aurora (2016: 113; 2012: 73). Ime Zora je lahko tudi skrajšano iz zloženega imena Zorislava oziroma Zoroslava (tj. iz *zora + slava). Imena Zorana, Zorica, Zorka so tvorjenke na ‑ana, ‑ica, ‑ka iz imena Zora ali Zor, ime Zoranka pa tvorjenka na ‑ka iz imena Zoran ali Zorana. Ime Zor (v priimkovnem procesu je iz njega nastal priimek Zor – 2012: 159), ki danes ni več v rabi, je nastalo iz občne besede zòr knjižno 'zora, svit' in 'zarja'. Iz imena Zor so s priponskimi obrazili ‑an, ‑e, ‑in, ‑jan, ‑o tvorjena imena Zoran, Zore, Zorin, Zorjan, Zoro. Iz občne besede zárja 'rdečkasta svetloba na nebu ob sončnem vzhodu ali zahodu' je nastalo imenu Zora pomensko sorodno ime Zarja (2016: 813 - 220. mesto; 2012: 525 - 262. mesto), ki je postalo modno po letu 2000.

Glede na približno pomensko sorodnost se ime Zora z različicami in moškimi oblikami v koledarju pridružuje imenom Albin, Fulgencij, Lucija ter Albina. Slednja je nekdaj godovala z Zoro tudi 16. decembra, ko je bila v koledarju sv. Albina, italijanska mučenka.

 • Fulgencij, sv., † 533, škof, Ruspe, Severna Afrika (1. januar)
 • Fulgencij, sv., † ok. 632, škof v Eciji v Španiji (14. januar)

 

 • Albin (Belko), sv., † 550, opat in škof (1. marec)
 • Albuin, sv., † 1005/6, škof v Brixnu (Ingenuin in Albuin) - (5. februar)

 

 • Lucija Filippini, sv., † 1732, ustanoviteljica Družbe pobožnih učiteljic (25. marec, god 12. maj)
 • Lucija in tovariši, sv., prva st., mučenci v Rimu (25. junij)
 • Lucija, sv., 4. st., mučenka (13. december)

Zajemi vsak dan

Marija, s svojim življenjem te moramo posnemati: v tvoji veri, v tvojem upanju, predvsem pa v tvojem usmiljenju.

(sv. Pavel VI.)
Sreda, 29. Maj 2024
Na vrh