Adam

Adam je na 279. mestu med manj pogostimi moškimi imeni V Sloveniji. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo konec leta 2011 z imenom Adam poimenovanih 452 (1971: 197; 1994: 247) oseb. Zanimanje zanj se je po letu 1990 povečevalo, tako da je polovica zdaj živih Adamov rojena po tem letu. Zelo redki sta različici Adem in Adamo.


    God:

    • 16. maj
    • 24. december

Ime Adam je svetopisemsko in izhaja prek latinskega Adam, Adamus in grškega Adám iz hebrejskega Adám. Ta se po Genezi povezuje s hebrejskim adamáh v pomenu 'tla, zemlja', dalje z akadijskim adámu 'delati, proizvajati; roditi'. Pomeni splošno 'človek', izjemoma tudi 'moški' kot latinsko vir, tudi 'zemljan' (prim. latinsko homo 'človek' in humus 'zemlja, prst'). V arabščini imenu Adam ustreza ime Ādäm, iz katerega je pri nas muslimansko ime Adem.

Po stari zavezi je Adam prvi človek, praoče človeškega rodu in sta skupaj z Evo prvi človeški par. Imela sta tri sinove: Kajna, Abela in Seta. Njuno življenje je opisano v Prvi Mojzesovi knjigi – Genezi. V novi zavezi se Adam pogosto vzporeja s Kristusom. Tako je Adam simbol telesnega življenja in krivde, Kristus simbol opravičenja in nadnaravnega življenja.

V priimkovnem procesu so iz imena Adam nastali priimki Adam (2008: 344), Adamič (626), Adamčič (25), Adamlje (142), Adamovič (11).

V zvezi s svetopisemskim Adamom so Adamove knjige, judovski, kasneje krščansko predelani spisi, ki spadajo k t. i. legendam o očakih in so ohranjeni v različnih verzijah. V obliki legend pripovedujejo zgodbo o Adamu in Evi od greha do njune smrti in pogreba. Po svetopisemskem Adamu so nastali tudi nekateri izrazi in frazemi: Adam pomeni 'človek nasploh, zlasti moški, navadno gol, nag'. Frazem biti Adamov sin pomeni 'biti navaden človek z vsemi slabostmi', izraza Adamov rod in Adamovi potomci pa pomenita 'ljudje'. V zvezi z okušanjem prepovedanega sada v raju sta izraza Adamovo jabolko in adamovec 'vidna rustančna izboklina na moškem vratu'. Po besedni zvezi Adamova žena v pomenu 'ženska' so nastali sopomenski izrazi adamka, adamovica, adamica in šaljivo Adamovo rebro. Adam je tudi v rimanem verzu Adam badam, bukov kij, dlje ga suneš, dlje leti.

V koledarju je Adam skupaj z Evo 24. decembra, med svetniki pa je tudi Adam, opat v Firmiju v Italiji (umrl ok. 1210), ki goduje 16. maja.

Zelo znan imetnik imena Adam je bil Adam Bohorič, protestantski šolnik in slovničar, ki je napisal prvo slovensko slovnico Articae horulae in uvedel črkopis, ki se po njem imenuje bohoričica.

Zajemi vsak dan

Vsa zgodovina odrešenja je zgodovina Boga, ki išče človeka, mu podarja svojo ljubezen, ga sprejema.

(papež Frančišek)
Torek, 26. September 2023
Na vrh