Amanda

Med ženskimi imeni v Sloveniji je ime Amanda na 405. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo 1. 1. 2016 z imenom Amanda poimenovanih 236 (2012: 232; 2008: 225; 1994: 147; 1971: 17) ženskih oseb. Skrajšana oblika imena Amanda je Manda 143 (2012: 155; 1994: 169; 1971: 69). Moški obliki: Amand, Amando. Kot kažejo podatki, je ime Amanda, ki je bilo pred letom 1970 skoraj neznano, v zadnjih desetletjih postalo statistično zaznavno. Ime Manda je bila leta 1994 še pogostejša kot ime Amanda, a je zanimanje zanj v zadnjih desetletjih skoraj popolnoma prenehalo.


    God:

    • 6. februar
    • 18. junij
    • 25. junij
    • 26. oktober

Ime Amanda izhaja iz latinskega imena Amanda, z moško obliko Amandus pa sta nastala iz latinskega pridevnika amandus, amanda 'ki ga (jo) je treba ljubiti, ki je vreden (vredna) ljubezni' (prim. latinski glagol amare 'ljubiti'). Pomensko sorodni sta jima imeni Amat in Amata, latinsko Amatus in Amata, ki sta nastali iz latinskih deležnikov glagola amare – amatus, amata 'ljubljen, ljubljena'. Imenoma Amand in Amanda sta pomensko ustrezni slovenski imeni Ljubo in Ljuba. Amanda je pri Angležih skrajšano Manda, Mandy, pri Italijanih Amanda, pri Čehih Amanda, Am(k)a, Amanduška, pri Nemcih Amanda.

Ime Amanda se koledarsko uvršča k imenu Amand.

V Letu svetnikov so:

Amand, sv., † ok. 679, apostol Belgije in prvi misijonar med severnimi Slovani (6. februar)
Amand, sv., 5. st., škof v Bordeauxu v Franciji (18. junij)
Amand, sv., 6. st., samotar v Perigueuxu v Franciji (25. junij)

nekdaj: 26. oktobra Amand Alzaški, škof († 346).

Zajemi vsak dan

Bog svojo moč uveljavlja drugače kot počnejo človeški oblastniki. Njegova oblast je moč ljubezni in sočutja, resnično obličje Boga se pokaže ravno v trpljenju.

(Benedikt XVI.)
Torek, 28. Maj 2024
Na vrh