Ana

Ana je za Marijo drugo najpogostejše žensko ime, a je zanimanje zanjo v nasprotju z imenom Marija kljub upadanju še vedno zelo veliko. Zelo v modi pa so nekatere njene različice. Po podatkih Statističnega urada je bilo konec leta 2007 z imenom Ana poimenovanih 29442 (1971: 35716; 1994: 33755) prebivalk Slovenije. Med številnimi različicami imena Ana omenjam tu naslednje: Anamarija (851; 197. mesto), Ančka (55), Anda (23), Anela (153), Aneta (54), Ani (56), Anica (6952; 33. mesto), Anika (174), Anita (4108; 66. mesto), Anja (8074; 22. mesto), Anka (985; 184. mesto), Ankica (322), Anna (187), Anuša (90), Anuška (136), Hana (1498; 147. mesto), Nana (105), Nanika (12), Nuša (1947; 131. mesto), Nuška (202).


    God:

    • 26. julij

Ana je svetopisemsko ime. Izhaja iz hebrejskega imena Hannáh, ki je pomenilo 'ljubkost, milost'. Po pomenu sta imenu Ana sorodni imeni Janez, hebrejsko Jehohanan 'Jahve je milostljiv' in kartažansko Hanibal 'milost (boga) Baala'. Po novi zavezi je bila Ana mati Marije in Joahimova žena. V koledarju je skupaj z možem Joahimom 26. julija. Svetopisemska Ana je pogost slikarski motiv. Slika Ane s hčerko Marijo se imenuje Ana Samotretja. God sv. Ane se imenuje Anino ali Šentanino. Na Anino je v Bakovcih v Prekmurju Anin sejem.

Sveta Ana velja za zavetnico Bretanije, mater, vdov, sirot, mnogih poklicev, npr. ribičev, zlatarjev, krojačev, ter priprošnjica proti nerodovitnosti. V Sloveniji je 58 cerkva sv. Ane. Po njih so poimenovana naselja Sv. Ana v Slovenskih goricah, Sv. Ana, zaselek vasi Podlož v občini Cerknica in Sv. Ana v občini Slovenska Bistrica, zdaj uradno Stari Grad.

Različico Anka najdemo v ljudski pesmi – posmehulji z rimo Poljanka, različici Anča, Ančka pa se v otroškem jeziku rimata s panča, pančka in pomaranča, pomarančka.

Zajemi vsak dan

Marija, s svojim življenjem te moramo posnemati: v tvoji veri, v tvojem upanju, predvsem pa v tvojem usmiljenju.

(sv. Pavel VI.)
Sreda, 29. Maj 2024
Na vrh